Sendika İstifa Formu

Sendika İstifa Formu

Sendika Nedir? Kimler Sendikaya Üye Olabilir? Kimler Sendikaya Üye Olamaz? İşsiz Biri Sendikaya Üye Olabilir Mi? Sendikanın Avantajları Nelerdir?

Sendikalar, günümüzde pek çok çalışanın üye olduğu topluluklardır. Çalışanlar için çok sayıda avantajı olan sendikalardan ayrılmak da elbette ki yine kişinin isteğine bağlıdır. Çalışanlar, çalıştıkları sektöre bağlı olarak aynı iş kolunda bir sendikaya üye olabilirler. Sendikadan ayrılmak isteyen çalışanların ise sendika istifa formu doldurmaları gerekmektedir. Peki, sendika istifa formu nedir?

Sendika istifa formu, üye olunan sendikadan alınan üç nüshalık bir formdur. Sendikadan ayrılmak isteyen işçinin bu formu üç nüsha halinde doldurması gerekir. Her bir nüsha işçi tarafından imzalandıktan sonra sendikaya teslim edilir ve işçi sendikadan ayrılabilir.

İşçi Sendikaları Nedir?

İşçi sendikaları günümüzde neredeyse tüm işçilerin üye olduğu ve işçilere pek çok avantaj kazandıran topluluklardır. Neredeyse tüm iş kolları için bir sendika mevcuttur ve işçiler kendi çalıştıkları alanlarda ki sendikalara üye olarak avantajlarından yararlanabilir. Peki, her yerde duyduğumuz ve günümüzde oldukça yaygın olan sendikalar aslında tam olarak nedir?

İşçi sendikaları, işçiler tarafından kurulan yasal kuruluşlardır. Bu kuruluşlar işçilerin her türlü ekonomik haklarını, sosyal haklarını ve çıkarlarını gözetmek adına kurulur. İşçilerin sendikalara üye olmak için iş yerlerinden ya da herhangi bir yerden izin almalarına gerek yoktur. İşçi sendikaları anayasada da belirtildiği gibi her işçiye tanınan bir haktır ve dileyen tüm işçiler bir izin almak zorunda kalmaksızın sendikalara üye olabilirler.

Sendikaların geçmişi çok eskilere hatta 18. Yüz yıla dayanır. 18. Yüz yılda ortaya çıkan sanayi devrimi ile işçilerin kötü çalışma şartları altında çalışmaya zorlanması gibi durumlar meydana gelmeye başlayınca bu duruma bir dur demek isteyen işçiler bir araya gelerek sendikaların ilk temellerini atmıştır ve işçilerin ortak iradesi, birlik olma isteği sendikaları günümüze kadar ulaştırmıştır.

Sendikaların esas amacı sürdürülebilir ve insan onuruna uygun bir çalışma ortamı yaratmaktır. Sendikalar işçilerin maaşları, çalışma ortamları ve çalıştıkları iş kolunda refah içerisinde çalışmaya devam etmeleri için çalışmalar yürütür. Sendikalara üye olmak işçilerin hakkıdır ve anayasa ile de sabit olan bu hak işveren tarafından engellenemez. İşçisinin sendikaya üye olmasına karşı çıkan ve ayrılmasını talep eden işverene yaptırım uygulanır.

Sendikaların Avantajları Nelerdir?

Günümüzde her iş kolunun bağlı olabileceği kuruluşlardan oluşan sendikaların işçiler için sağladığı çok sayıda avantajı bulunmaktadır. Kuruluş amacı işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve anayasal haklarını korumak olan sendikaların avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

· Bir sendikaya üye olduğunuz zaman yasal haklarınızı korumak çok daha kolaydır. Yasal haklarınızı ihlal etmek isteyenlere karşı yalnız kalmazsınız ve arkanızda sizin için emek veren bir kuruluş olduğunu bilirsiniz.

· Sendikalar, kuruldukları iş kolu ile alakalı işçilerin daha iyi şartlarda çalışması için çalışmalar yürütür. Bu da sürdürülebilir iş ortamını beraberinde getirir.

· Sendikaları resmi olarak tanıyan iş yerlerinde ki çalışanların, diğer iş yerlerine kıyasla daha yüksek maaşlar aldıkları bilinmektedir. Bir iş veren bir sendikayı resmi olarak tanıdığında bu tür konularda sendika ile görüşeceğini de kabul etmiş sayılmaktadır.

· Sendikalar, çalışanların iş yerinde ki güvenliği için gerekli çalışmaları yürütürler ve sendikalara bağlı olan iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının sendikaya bağlı olmayan iş yerlerine oranla çok daha az olduğu görülmüştür.

· Bireysel bir çalışanın maaş hakkında görüşmesi ile bir sendikanın işçi maaşları hakkında görüşmesi arasında epey bir fark vardır. Bireysel çalışanın pazarlık oranı daha düşükken, sendikalar işçilerin yaptıkları işte ki esas hak ettikleri çizgileri net çizgiler çerçevesinde görüşürler ve sonuç çok daha olumlu olur.

Yukarıda bahsettiğimiz sebepler işçilerin sendikalara katılmakta k en bilinen avantajlarıdır. Sendikalara üye olan işçiler, haklarını ararken asla yalnız değillerdir. Sendikalar söz konusu iş kolunda işçilerin güvenliği, hayat standartları, huzurlu bir çalışma ortamı oluşturulması gibi konularda haklarını gözetir ve gerekli görüşmeleri yapar. Sendikalara üye olan işçiler haklarını ararken asla yalnız kalmazlar ve arkalarında onların haklarını gözeten bir güç olur.

Sendikalara Kimler Üye Olabilir?

Sendikalara üye olmak tüm işçilerin hakkıdır. 15 yaşını doldurmuş ve işçi statüsünü almış herkes bir sendikaya üye olabilir. İşçilerin sendikalara üye olma hakkı hiçbir kurum ya da kişi tarafından engellenemez. Dileyen her işçi sendikaya üye olabilir. Sendikaya tüm işçilerin üye olma hakkı olsa istisnai olarak bazı meslek grupları herhangi bir sendikaya bağlı olamaz.

Sendikalara Kimler Üye Olamaz?

Daha iyi çalışma şartları için bir sendikaya üye olmak her işçiye verilmiş yasal haklardandır. Ancak istisnai durumlarda söz konusu olabilmektedir. Her ne kadar tüm işçiler sendikalara üye olma hakkına sahip olsalar da aşağıda belirttiğimiz iş kolları sendikalara üye olamamaktadır. İşte sendikalara üye olamayan iş kolları!

· Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri sendikalara üye olamaz.

· Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılan kişiler sendikalara üye olamaz.

· Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri belediye başkanları ve yardımcıları işçi sendikalarına üye olamaz.

· Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları işçi sendikalarına üye olamazlar.

· Mülkî idare amirleri işçi sendikalarına üye olamazlar.

· Silahlı Kuvvetler mensupları işçi sendikalarına üye olamazlar.

· Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları işçi sendikalarına üye olamazlar.

· Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları işçi sendikalarına üye olamazlar

· Emniyet hizmetleri sınıfı

· Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri

Yukarıda bahsettiğimiz iş kollarının çalışanları işçi sendikalarına üye olamamaktadırlar. Bu iş kolları istisnai olarak görülür ve iş kollarının dışında kalan 15 yaşını doldurmuş olan işçi statüsünde ki herkesin sendikalara üye olmaya hakları vardır.

İşsiz Biri Sendikaya Üye Olabilir Mi?

İşçilerin çalışma hayatında ki haklarını korumak konusunda büyük bir desteği olan sendikalar için akıllarda çok fazla soru işareti mevcuttur. Bu soru işaretlerinden bir tanesi de işçi olmayan kişilerin sendikaya üye olup olamayacağı hakkında geliyor. Peki, işçi olmayan kişiler sendikaya üye olabilir mi?

Sendikaya ilk defa üye olurken işçi statüsünde olmak gerekir. Ancak sendika üyeliği devam ederken işsiz kalan bir kişinin sendika üyeliği düşürülemez. Kişi işsiz kalsa dahi üye olduğu sendikanın bir üyesi olmaya devam edebilir. Eğer kendi isteği ile sendika üyeliğinden çıkmak isterse o zaman sendika istifa formu doldurarak rahat bir şekilde sendikadan ayrılabilir. İlgili sendikadan alınan sendika istifa formu üç nüsha halinde doldurulur ve işçi tarafından imzalanarak sendikaya geri teslim edilir. 3 nüsha halinde sendikaya teslim edilen sendika istifa formu ile birlikte işçi sendikadan ayrılabilir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebhocam.com.tr İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.