Öğretmenlerin toplu sözleşme kazanımları neler?

Öğretmenlerin toplu sözleşme kazanımları neler?

7.dönem toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanmışken, Öğretmenlerin toplu sözleşme kazanımları neler? merak edilmeye başlandı. İşte Öğretmenlerin toplu sözleşme kazanımları

7.dönem toplu sözleşme görüşmeleri 31 Ağustos tarihi itibariyle tamamlandı. Memur maaşlarına genel zam oranı hakkında uzlaşı sağlanamazken, hizmet kolları hükümet ile mutabakat imzaladı. Peki imzalanan mutabakata göre Öğretmenlerin toplu sözleşme kazanımları neler?

Öğretmenlerin toplu sözleşme kazanımları neler?

MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerin toplu sözleşmenin tamamlanmasıyla birlikte kazanımları da belli oldu.

İşte Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda 7. Dönem Toplu Sözleşme Hükümleri

(*) 2024 Ocak katsayı artışı (tahmini %25 enflasyon farkı dahil) %40, 2024 Temmuz katsayı artışı %10 olarak tahmin edilmiştir.

1. Öğretim yılına hazırlık ödeneği gösterge rakamına bağlanarak %64 oranında artış elde edildiği. Hazırlık ödeneği 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında (3.532 TL) ödenecek.
2. İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında çalışan memur ve hizmetlere fazla çalışmaları karşılığı, dört kat artırımlı tutarda fazla çalışma ücret (aylık 1.512 TL) ödenecek
3. Öğretim elemanlarına ödenmekte olan Eğitim Öğretim Ödeneği bir kat artırımlı (aylık ilave 565 TL) ödenecek
4. Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneği, ilave 10 puan daha artırılarak toplamda 20 puan artışla %70 oranında ödenecek
5. Üniversite yurtlarında görev alan personele fazla çalışma ücretin bir kat daha artırılarak beş kat artırımlı (aylık 1.890 TL) ödenecek
6. Üniversitelerde görevli idari personelin üniversitelerarası yer değişikliğinin YÖK koordinasyonunda merkezi olarak gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılmasını karar altına alındı MEB personel
7. Öğretmenevi yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretlerinde haftada dört saat artışa ilaveten bir saat daha artış (aylık 400 TL) yapılacak.
8. Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında soru ve soru kitapçığı hazırlama görevini fiilen yürüten öğretmenlere haftada ilave iki saat ek ders ücreti (aylık 800 TL) ödenecek.
9. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin bir kat daha artırılarak beş kat artırımlı (aylık 1.890 TL) ödenecek.
10. Bunun yanında kamu görevlilerinin geneline yönelik hakem kurulu kararı gereğince İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte-enstitü-yüksekokul sekreteri kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatı oranları 20 puan (aylık 1.356 TL) artırılacak; yine Şef kadrolarında bulunan personelin özel hizmet tazminatı oranlarındaki artış 22 puana (aylık 1.492 TL) çıkarılacak.
11. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarında elde edilen 20,56 puanlık artışın, 2024 ve 2025 yıllarında da artırımlı olarak ödenmeye devam edilecek.
12. Nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.
13. Sınav ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesi devam edilecek.
14. Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara %7, doktora yapmış olanlara %20 artırımlı ödenmesi devam edecek.
15. Halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesi devam edecek.
16. Sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesi devam edecek
17. Geliştirme Ödeneğinin ödenmesi 2024 ve 2025 yıllarında da devam edecek
18. Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi sınırlamanın %45'e, birim dışı sınırlamanın %20'ye çıkartılması devam edecek
19. Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının %15'inin idari personel için ayrılması devam edecek
20. Üniversitelerde lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunması devam edecek
21. Akademik jüri üyeliklerine ücret ödenmesi devam edecek
22. RAM'larda görev alan özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılması devam edecek.
23. Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılması devam edecek.
24. Geçici görevlendirilen yöneticiler, 18 saat ek ders ücreti yerine asli görevleri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam edilecek.
25. Rehber öğretmenlere seminer dönemi için ücret ödenmesine devam edilecek
26. İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek
27. Belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretinin 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara sağladığımız ilave artış devam edecek.
28. Belletmenlerin aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılması devam edecek.
29. 1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine tekabül eden günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders ücretinin ödenmesi devam edecek.
30. Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders ücretlerindeki saat sınırlamasının kaldırılması devam edecek.
31. Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilebilmesi devam edecek
32. Müdür ve müdür başyardımcılarına haftalık ilave 5 saat ek ders ücreti artışı devam edecek
33. Müdür yardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı devam edecek
34. Halk eğitim merkezi öğretmelerine seminer ücreti ödenmesi devam edecek
35. Yabancı dil sınavlarında her bir komisyon üyeliğine ücret ödenmeye devam edecek
36. İzinli sayılan hallerde ders ücreti ödenmesi devam edecek
37. Egzersiz çalışmalarındaki ücret sınırı artışı devam edecek
38. Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev sayısı sınırlamasının uygulanmaması devam edecek
39. Eğitim müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına avans ödenmesi devam edecek
40. Müdür ve Müdür başyardımcılarının 6 saat ders yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulanması devam edecek