Öğretmenlerin haftalık ders programında müdürün yetkisi var mı? Müdür İstediği gibi ders programı yapabilir mi?

Öğretmenlerin haftalık ders programında müdürün yetkisi var mı? Müdür İstediği gibi ders programı yapabilir mi?

Öğretmenlerin haftalık ders programında müdürün yetkisi var mı? Müdür İstediği gibi ders programı yapabilir mi? İşte cevabı..

Eğitim Öğretim yılını başlamasıyla birlikte, öğretmenlerin her zaman yaşadığı sıkıntılar ve sorunlar yine yaşanmaya başladı. Bunların başında da ders programı geliyor. Bazı okulların müdürleri ders programlarını istedikleri gibi yapabileceklerini iddia ediyor. Ancak durum hiçte öyle değil. Öğretmenlerin haftalık ders programında müdürün yetkisi var mı? Müdür İstediği gibi ders programı yapabilir mi? İşte cevabı..

Öncelikle şunu söyleyelim, Türk Eğitim Sen'in 2018 yılında açtığı davada Danıştay'ın verdiği karara göre, öğretmenlerin haftalık ders programları; öğretmenler kurulunda, görüşülmeden, tartışılmadan değerlendirilmeden yapılamayacak. Yani okul idaresi kurulda herhangi bir açıklama ve konuşma yapmadan istediği gibi ders programı yapamaz..

"Haftalık ders programı

MADDE 12- (1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, süt izni kullananlar ile fiziki şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.

c) Uygulamalı meslek dersleri, imkanlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir."

Buna göre; öğretmenlerin haftalık ders programları öğretmenler kurulunda, görüşülmeden, tartışılmadan değerlendirilmeden yapılamayacak.

Ayrıca okullarda yapılan ders programları da öğretmenler odasına çarşaf liste halinde asılması gerekmektedir..