Milli eğitim Akademilerinde tüm öğretmenler kurs görecek

Milli eğitim Akademilerinde tüm öğretmenler kurs görecek
Öğretmenlik meslek kanunu ile beraber hayatımıza girecek olan Milli Eğitim akademileri sadece yeni atanan öğretmenlere ders vermeyecek. Peki öğretmenlere hangi alanlarda söz konusu Milli Eğitim akademisinde ders verilecek?

Milli Eğitim Akademilerinin kuruluş amacı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan hizmetiçi eğitimlerin ve bakanlık merkez, taşra teşkilatında yürütülecek olan öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

İlk uygulama yeni ataması yapılacak olan öğretmenlere yönelik düzenlenecektir. Bunun hemen ardından 2025 yılında eğitim kurumlarına yönetici olarak ataması yapılacak olan öğretmenlere Milli Eğitim Akademilerinde çeşitli eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu eğitimlerden sonra bakanlık yeni müfredatla ilgili uzmanlaşma faaliyetleri için Öğretmen Yetiştirmek Genel Müdürlüğü ile beraber söz konusu belli baş eğitimleri Milli Eğitim akademisinde planlamayı hedeflemektedir.

Söz konusu Milli Eğitim akademilerinde ise YÖK ile beraber yapılacak olan protokol neticesinde profesöründen araştırma görevlisine kadar çok sayıda akademisyen görevlendirilecek. Ayrıca tecrübeli öğretmenlere de Milli Eğitim Akademisi'nde eğitimci olarak yer verilecek.

Meb Hocam / ÖZEL HABER