MEB'in Şube Müdürü Atamasına Yargıdan Engel!!!

MEB'in Şube Müdürü Atamasına Yargıdan Engel!!!
Kütahya İdare Mahkemesi sınavsız yapılan şube müdürü ataması ile ilgili hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yapılan atamanın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kütahya İdare Mahkemesi sınavsız yapılan şube müdürü ataması ile ilgili hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yapılan atamanın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde “şube müdürü olarak atanabilmek için yazılı ve sözlü sınava girmek, bu sınavların aritmetik ortalamasının alınarak oluşturulan başarı sıralamasına göre de ilan edilen kadrolara başvuruda bulunulması” gerektiği açıkça belirtilmektedir.

Mevzuatta açıkça şube müdürlüğüne atanma şartları belirtilmiş olmasına rağmen, Şube Müdürlüğüne atanma şartlarını taşımayan, hatta yapılan Şube Müdürlüğü sınavına müracaatı dahi bulunmayan, bir okulda görevli müdür yardımcısının; 76. Madde ile Kütahya/Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanmıştı.

Şube Müdürlüğüne atanmak için gerçekleştirilen sınavda başarılı olmuş, şube müdürü olarak atanma hakkına haiz binlerce kişi olmasına rağmen;MEB'nın hiçbir duyuruya çıkmadan, binlerce kişinin hakkını görmezden gelerek yaptığı bu Hakkaniyetten uzak, kariyer ve liyakat esaslarını hiçe sayan atamanın iptaliyle ilgili bir öğretmenin açtığı davada Kütahya İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını verdi.