MEB'den öğretmenleri sevindiren haber!

MEB'den öğretmenleri sevindiren haber!

İl içi yer değiştirme sürecinin başladığı bugünler de MEB, emekli olacak öğretmenlerin yerini, il içi yer değiştirecek öğretmenlere boş gösterecek..

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenleri sevindiren bir haber geldi. Bakanlık bu sene emekli olacak olan öğretmenlerden boşalan yerleri, il içi yer değiştiren öğretmenlere boş olarak gösterileceğini duyurdu.

Bakanlık bu konuyla ilgili olarak resmi bir yazı gönderdi. Gönderilen yazı da emekli olacak öğretmenlerin il içi tayin kontenjanlarına yansıtılmasına karar verildiğini belirtti. MEB okullardan emekli olacak öğretmenlerin iş ve işlemlerinin il içi kontenjanlara yansıtılmasını istedi.

Bu MEB'de bir ilk. Daha önce emekli kontenjanları hiç bir zaman il içi tayinlerine yetiştirilmemişti.

MEB Ayrıca gönderdiği yazıda öğretmenlerin il içi işlemlerinin ivedilikle yapılmasını istedi, işte o resmi yazı ;

Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak ekte gönderilen duyuru çerçevesinde valiliklerce yapılacağı Bakanlığımızın ilgi yazısı ile bildirilmiştir.
İl içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacağından öğretmenlerin başvuru ve atamalarına etki edecek MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerinin güncellenmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla ekte yer alan duyurunun ilçenizde görev yapan öğretmenlere duyurulması ve yer değiştirme başvurularının herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden süresi içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda;
Gereğini rica ederim.