İyi bir öğretmen olmak için ne yapmalıyım?

İyi bir öğretmen olmak için ne yapmalıyım?

Öğretmenlerin en önemli görevlerinden biri öğrencileri eğitmektir. Ancak eğitmek için öğretmenlerin kendi kendilerini eğitmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir.

Eğitimden Önce Kendinizi Geliştirin.

Öğretmenlerin en önemli görevlerinden biri öğrencileri eğitmektir. Ancak eğitmek için öğretmenlerin kendi kendilerini eğitmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Eğitimden önce kendinizi geliştirin konusu, öğretmenlerin öğretim stillerini, öğrencilerle olan iletişimlerini, ders planlamalarını ve eğitim materyallerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.

Bu konuda, öğretmenlerin ilk olarak kendilerini tanımaları ve sürekli olarak kendi gelişimlerine yönelmeleri önemlidir. Bunun için öğretmenlerin okuma, seminerlere katılma, online eğitimler ve benzeri faaliyetlerle kendilerini güncel tutmaları ve yeniliklere açık olmaları gerekmektedir.

 • Kendi alanınızla ilgili bilgilere sahip olmak için kitaplar okuyun.
 • Meslektaşlarınızla düzenli toplantılar yaparak tecrübe paylaşımında bulunun.
 • Çevrimiçi platformlardaki eğitim kurslarına katılın.

Bu adımlar, öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre eğitim materyalleri hazırlamaları, farklı öğretim stilleri kullanmaları, dersleri yaratıcı ve etkili hale getirmeleri de önemlidir.

Eğitim MateryalleriEtkin Ders Planlaması
- Aralarında farklılık olan ders kitapları seçmek.- Dersin amacı ve hedefleri belirlemek.
- Görsel materyaller, oyunlar ve etkinlikler hazırlamak.- Öğrencilerin zeka türlerini ve öğrenme stillerini göz önünde bulundurmak.
- İnternet kaynaklarından yararlanmak.- Dersin işleniş planını belirlemek.

Sonuç olarak, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri, öğrencilerin başarısı için oldukça önemlidir. Kendi gelişimlerine yatırım yaparak, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi odaklanabilir, verimli bir eğitim sağlayabilir ve öğrencilerin geleceğini şekillendirebilirsiniz.

Öğrencilerinizin İhtiyaçlarına Odaklanın.

Öğrencilerinizin ihtiyaçlarına odaklanmak, eğitiminde başarılı olmak isteyen bir öğretmen için büyük önem taşımaktadır. Tüm öğrenciler aynı şekilde öğrenemezler, her birinin kendine özgü ihtiyaçları ve öğrenme stilleri vardır. Öğretmenlerin bu ihtiyaçları anlamaları, öğrencilerin daha iyi anlamalarına ve gelişmelerine yardımcı olabilir.

İlk olarak, öğretmenler öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamalıdır. Bazı öğrenciler matematikte iyi olabilirken, diğerleri dil ve edebiyatta daha iyidirler. İyi bir öğretmen, öğrencilerinin her biri için uygun öğrenme yöntemlerini bulabilir ve öğrencilerinin zayıf yönlerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir.

 • Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencileriyle düzenli bir şekilde iletişim kurmaları önemlidir. Öğrencilerin neleri anlayabileceği veya nelerde zorlandığı konusunda geri bildirimde bulunmak, öğretmenin öğrencilerinin ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olabilir.
 • Öğretmenler, sınıfta birçok farklı öğrenme stili olduğunu da unutmamalıdır. Öğrencilerin bazıları görsel öğrenme stilinde başarılıyken, diğerleri işitsel veya kinetik öğrenme stilinde daha iyi öğrenebilirler. İyi bir öğretmen, öğretme açısından her bir öğrenci için en iyi yaklaşımı bulmak için bu farklılıkları göz önünde bulunduracaktır.
Öğrencinin İhtiyacıÖğretmenin Yaklaşımı
Matematikte daha iyi bir anlayışDaha fazla pratik yapma imkanı sunmak
Yazılı anlatımda zorlanmaEdebiyat konularına daha fazla zaman ayırmak
Kendine güveni olmayan öğrencilerPozitif geri bildirimler vererek güvenlerini artırmak

Öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak, öğretmenlerin sınıflarında daha iyi bir ortam oluşturmalarına ve öğrencilerinin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olabilir. Kendinizi öğrencilerinizin yerine koymak, onların düşündükleri ve hissettikleri şeyleri anlamaya yardımcı olabilir ve öğretmen-öğrenci bağını güçlendirebilir.

Değerlendirme Süreçlerinizi Düzenleyin.

Günümüzde eğitim sistemi oldukça gelişmiş ve farklılaşmıştır. Bu nedenle öğretmenlerin sadece ders anlatmakla yetinmeleri yeterli değildir. Öğrencilerin farklı gereksinimleri olduğu için, eğitim sürecini yönlendiren bireylerin öğrencilerine en iyi şekilde ulaşabilmeleri için öncelikle Değerlendirme Süreçlerinizi Düzenlemeleri gerekmektedir.

Değerlendirme süreci; öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmek, nerede durduklarını belirlemek ve bu bilgiyi derslerini daha da geliştirebilmek için kullanmak açısından oldukça önemlidir. Bu noktada öğretmenlerin değerlendirme sürecinde dikkat etmesi gereken bazı konular vardır:

 • Adil ve Eşit Değerlendirme: Değerlendirme sürecinde öğrencilere, karşılaştırılabilir ölçütler kullanarak adil ve eşit şekilde davranılmalıdır.
 • Performansa Dayalı Değerlendirme: Ders notları sadece öğrencilerin performansını göstermez. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerin hayatlarındaki performansı, ev ödevleri, sınıf çalışmaları, ödev verme ve diğer işleri de performansa eklemelidirler.
 • Geribildirim Yapmak: Değerlendirme süreci sadece öğrencinin ne kadar öğrendiğini belirlemekle sınırlı kalmamalıdır. Öğrencilere dönüt vermek gelecekteki öğrenme hedefleri için izlenecek bir yol haritası sunacaktır.
Değerlendirme Süreçlerinizi Düzenleyin:
Adil olunEşit ve adil bir değerlendirme süreci izleyin. Her öğrencinin başarılı olabileceği bir ölçek kullanın.
Performanslarına Dayalı Olun:Öğrencilerin sınıfta ki ders notlarına dayanmanın dışında, ödevleri, ev ödevleri, araştırma raporları ve proje sunumları gibi performans temelli ölçütler kullanın.
Verimli Geri Bildirimler Verin:Öğrencilere başarılı olabilecekleri alanlar hakkında feedback verin ve nasıl daha fazla başarılı olabilecekleri hakkında öneriler ve tavsiyeler sunun.

İletişim Ve Güven Sağlayın.

İletişim Ve Güven Sağlayın

Okulda ve sınıfta başarılı olmak için temel faktörlerden biri iletişim ve güvendir. Öğrencilerinizin sizinle güvenli bir şekilde konuşabilmesi, sıkıntılarını paylaşabilmesi ve sizi anlayabilmesi eğitim hedeflerine ulaşmanızda önemli bir rol oynar.

Öğrencilerinize güvendiğinizin göstergesi onlara zaman ayırmaktır. Öğrencilerinizle birebir diyalog kurarak onları anlamaya çalışın. Onların sorunlarına ve ihtiyaçlarına özen gösterin. Onların duygusal durumlarına anlayışla yaklaşın. Bunu yaparken de sempatik ve ilgili bir tavır sergileyin.

Bunun yanı sıra, öğrencilerinizle iletişim kurarken dikkatli olun. Sözcük seçiminize özen gösterin ve anlaşılır bir dil kullanın. Konuyu net bir şekilde ifade edin ve öğrencilerinize takım çalışması yapmaları için fırsat tanıyın. Öğrenciler, dersler hakkında ne hissettiklerini paylaşmak ve önerilerde bulunmak için teşvik edilmelidirler. Kendilerine her zaman güvendikleri hissettirilmelidir.

ÖğretmenÖğrenci
Öğrencim, dersler hakkında ne hissediyorsun?Ben aslında bazı konuları anlamakta zorlanıyorum ve daha fazla alıştırmaya ihtiyacım var.
Tamam, ne konularda zorlanıyorsun?Matematikteki problemler beni zorluyor.
Anladım. Bu sorunlar hakkında daha fazla alıştırma yapacağız ve bu konuda sana yardımcı olacağım.Teşekkürler hocam.

Sonuç olarak, öğrencilerinize güven veren bir ortamda başarılı olmanız için öğrencilerle otantik iletişim kurmanız gerekmektedir. Öğrencilere önem verdiğinizi, sorunlarını dinlediğinizi ve onlara yardımcı olacağınızı ifade ettiğinizde, öğrencilerin kendilerine olan güveni artacaktır. Bu, öğrencilerinize ilham vermenize, hedeflerine ulaşmalarını desteklemenize ve sıkı bir eğitim ilişkisi kurmanıza yardımcı olacaktır.

images-007.jpg

Öğrencilerinize Güven Verin.

Öğrencilerinize güven vermek, onların öğrenme potansiyelini artırmak için önemli bir faktördür. Öğrencilerinizin kendilerine olan güvensizliği, öğrenme sürecinde engel oluşturabilir. Öğrencilerinize güven vermek, onların özgüvenlerini ve benlik saygılarını artırarak, başarıya olan inançlarını güçlendirir.

Öğrencilerinize güven vermek için öncelikle onları dinlemeniz gerekir. Öğrencileriniz konuştuğunda, söylediklerine önem verin ve onların fikirlerini takdir edin. Ayrıca öğrencilerinizin farklı düşünceleri ve fikirleri olduğunu hatırlayın ve bu fikirleri teşvik edin.

Ayrıca, öğrencilerinize geri bildirim verirken olumlu bir yaklaşım sergilemeniz doğru bir tutumdur. Yapıcı ve olumlu geri bildirimler öğrencilerinizi motive eder ve onların başarılı olma konusunda daha çok inanç duymalarını sağlar.

Yapmanız Gerekenler:Yapmamanız Gerekenler:
 • Öğrencilerinize değer vermek
 • Öğrencilerinize güven vermek
 • Öğrencilerinizi dinlemek
 • Olumlu geri bildirimlerde bulunmak
 • Öğrencilerinizi eleştirmek
 • Olumsuz geri bildirimlerde bulunmak
 • Öğrencilerinize güvenmemek
 • Öğrencilerinize değer vermemek

Sonuç olarak, öğrencilerinize güven verirken yapıcı ve olumlu bir tutum sergilemeniz gerekir. Onların fikir ve düşüncelerine değer vererek, özgüvenlerini artırır ve başarıya olan inançlarını güçlendirirsiniz. Kendinizde güven duymanız da önemlidir. Öğrencileriniz sizin kendinize olan güveninizi hissederlerse, onlara güven vermekte daha başarılı olursunuz.

Yaratıcı Ve Etkili Bir Ders Planı Oluşturun.

Yaratıcı ve etkili bir ders planı oluşturmak, öğrencilerinizi daha iyi anlamanız, öğrencilerinizin eğitimine daha fazla katkı sağlamanız ve sonuçta daha başarılı bir öğretmen olmanız için önemlidir. Bu nedenle, her ders için uygun bir plan yapmak gereklidir.

Bu planın oluşturulması, öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planın buna göre uyarlanmasıyla başlar. Öğrencilerin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve ihtiyaçlarından yola çıkarak, farklı öğretim yöntemleri ve materyalleri kullanarak öğrencilerin tamamına ulaşmak mümkündür. Bu aşamada öğrencilerinize ödevler, projeler ve sınavlar gibi belli bir düzen çerçevesinde eğitim vererek, onların gelişimlerini takip etmenize imkan sağlayabilirsiniz.

Planlama Adımları
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir plan yapmak
 • Farklı öğretim yöntemleri kullanmak
 • Öğrencilerin gelişimini takip etmek

Yaratıcılığın devreye girdiği aşama ise öğretim materyallerinin belirlenmesidir. Çeşitli öğrenme materyalleri, öğrencilerin farklı zekâ tiplerine uygun olarak seçilmelidir. Örneğin; görsel öğrenme tipleri için video, resim ve grafikler, işitsel öğrenme tipleri için ise müzik veya podcastler gibi farklı materyaller kullanılabilir.

Bu aşamada, derslerin eğlenceli hale getirilmesi de önemlidir. Oyunlar, yarışmalar veya interaktif oyunlar gibi eğlenceli etkinlikler, öğrencilerin derslere daha fazla katılım sağlamasını sağlayarak öğrenme kapasitelerini artırabilir.

Yaratıcı ve etkili bir ders planı, öğrencilerin başarısını artırmanın yanı sıra öğretmenin de iş yükünü azaltacaktır. Bu nedenle, kaliteli materyaller kullanarak, farklı öğrenme tiplerine uygun eğitim planları oluşturarak, öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyerek ve özgün içerikler tasarlayarak öğretmenler çok daha etkili bir eğitim verebilirler.

Kendinizi Sürekli Yenileyin Ve Geliştirin.

Bireylerin kendilerini sürekli yenileyip geliştirmeleri hayatta başarılı olmaları için oldukça önemlidir. Özellikle bugünün hızlı değişen dünyasında, yeni bilgi ve beceriler edinmek iş hayatı ve özel hayattaki başarınız için çok önemlidir. Ancak kendini geliştirmek, hiç de kolay bir süreç değildir. Her ne kadar çaba gerektirse de, doğru adımlar atarak kendinizi geliştirme yolculuğunda başarıya ulaşmanız mümkündür.

Bir şeyler öğrenmek için öncelikle kendinizi motive etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle, öğrenmek istediğiniz konuya veya alana ilgi duymalısınız. Yeni bir konu veya beceri hakkında öğrenmeye başlamadan önce, konu hakkında bilgi edinmek için bir ön araştırma yapabilirsiniz. Bu sayede, konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve daha motive olabilirsiniz.

Öğrenmek istediğiniz konuyu öğrenmek için, önce net bir hedef belirlemeniz gerekmektedir. Bu hedef, sadece "Bunu öğreneceğim" şeklinde olmamalıdır. Hedefiniz ölçülebilir ve zaman sınırı olan bir hedef olmalıdır. Örneğin, "Bu yıl sonuna kadar İngilizce seviyemi advanced seviyesine çıkaracağım" şeklinde bir hedef belirleyebilirsiniz.

Kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz?
1. Günlük okuma yapın.
2. Yeni bir konu veya beceri öğrenin.
3. Yeni bir dil öğrenin.
4. Yeni bir hobiniz olsun.
5. Düzenli egzersiz yapın.

Bir konu veya beceri öğrenmek için öğrenme sürecinizi planlamak oldukça önemlidir. Kendinize bir zaman çizelgesi belirleyin ve bu zaman çizelgesine uygun olarak çalışmalarınızı gerçekleştirin. Bunu yaparken zamanınızı doğru bir şekilde planlamak da oldukça önemlidir. Eğlenceli veya ödüllendirici aktiviteler planlayarak öğrenme sürecinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Unutmayın, kendinizi sürekli geliştirmek hayatınızın her alanında faydalı olacaktır. Kendinizi sürekli yenileyerek, iş hayatınızda başarı elde edebilir, özel hayatınızda ise kendinize daha fazla zaman ve enerji ayırabilirsiniz.

Kaynak:MEB Hocam

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebhocam.com.tr İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.