Engelli Öğretmen Ataması

Engelli Öğretmen Ataması

Engelli Öğretmen Atama Süreci Nedir?Devletin öğretmen ihtiyacı bulunduğunda, atama yapılacak kontenjanlarda engelli öğretmenler de dikkate alınır. Türkiye'de kamu kurum

Engelli Öğretmen Atama Süreci Nedir?

Devletin öğretmen ihtiyacı bulunduğunda, atama yapılacak kontenjanlarda engelli öğretmenler de dikkate alınır. Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin %3'ünden fazlasının engelli olması gerektiğine dair yasal bir zorunluluk vardır.

Engelli öğretmen atama sürecinde, başvuruda bulunacak öğretmen adaylarının bazı engellilik durumları, öğretmen olarak atanmalarına engel olabilir. Ancak, bu durumların her biri ayrı ayrı değerlendirilir. Örneğin, görme engelli öğretmen adayları özel eğitim okullarında görev yapabilirler. Ancak, serebral palsi veya bedensel engellilik gibi durumlar, bazı derslerde performans eksikliği yaşanmasına sebep olabilir ve bu da öğretmen adaylarının atanmasını engelleyebilir.

Engelli öğretmenlerin atama kriterleri nelerdir?

Olası engellilik durumlarına uygunluk: Engelli öğretmen adaylarının, atanacakları derslerde engellilik durumlarının performanslarına etkisini minimize etmeleri gerekir.

Öğrenim durumu: Engelli öğretmen adaylarının, öğretmenlik için gerekli olan eğitim düzeyine sahip olmaları gerekir.

Başvuru tarihi: Engelli öğretmen adaylarının başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır.

Engelli öğretmen adayları, atama sürecinde bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bunların başında, kariyer hedeflerine ulaşmak için ekstra çaba harcamaları gerektiği gelir. Bunun yanı sıra, bazı engelli öğretmen adayları, fiziksel olarak talep edilen koşullarda görev yapamayabilirler. Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı, bu öğretmen adayları için uygun bir görev yeri seçer ve atama yapar.

645a76fa86b2472a945aa5ff.webp

Engelli Öğretmenlerin Atama Kriterleri Nelerdir?

Engelli öğretmenlerin atanabilmesi için öncelikle öğretmenlik mesleği için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Yani, öğretmenlik lisans eğitimi, pedagojik formasyon eğitimi ve öğretmenlik alan bilgisi sınavından geçme gibi kriterlerin tamamlanması gerekmektedir.

Engelli Öğretmen Adaylarının Karşılaşabileceği Sorunlar Nelerdir?

Engelli öğretmen adayları, başvurularında sağlık durumlarını ve engellilik durumlarını belirtmekle yükümlüdürler. Ancak, bazı durumlarda başvuru sürecinde bu bilgilerin gizli tutulması gerektiği düşüncesiyle engelli adayların başvuru yaptıkları işlemlerde bu durumları belirtmedikleri görülmektedir. Bu nedenle, engelli öğretmen adaylarının öncelikle başvurularında belirtmesi gereken sağlık durumlarının kendileri için olumsuz bir sonuç doğurup doğurmayacağı konusunda kesin bir bilgi edinmeleri önerilir.

Bir diğer sorun ise, engelli öğretmen adaylarının eşit koşullarda değerlendirilip değerlendirilmediği konusudur.

Kaynak:MEB Hocam