Bir sınıf öğretmeni kaç saat derse girebilir?

Bir sınıf öğretmeni kaç saat derse girebilir?

Kanunen belirlenen ders saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve her eğitim kademesi için farklıdır. İlkokullarda haftalık eğitim süresi 30 saat, ortaokullarda 33 saat, liselerde ise 34 saattir.

Kanunen Belirlenen Ders Saati Sınırı Nedir?

Kanunen belirlenen ders saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve her eğitim kademesi için farklıdır. İlkokullarda haftalık eğitim süresi 30 saat, ortaokullarda 33 saat, liselerde ise 34 saattir. Ancak bu rakamlar, belli bir sınıf mevcudu ve ders programına göre değişebilir.

Bu sınırlar dışında ders vermek mümkün değildir. Özellikle merkezi sınavlar gibi nedenlerle ek ders verme talepleri artsa da, bu durumlarda bile belirlenen sınırlar içerisinde hareket edilir. Öğretmenler de, her ders saatinin sonunda öğrencilerin imza atması gereken yoklama defterlerinde belirlenen saatler doğrultusunda işaretlemeler yaparlar.

Eğitim KademesiHaftalık Eğitim Süresi
İlkokul30 Saat
Ortaokul33 Saat
Lise34 Saat

Eğitim sistemimizde ders saatleri, öğrencilerin yeterli seviyede eğitim almalarına olanak sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu nedenle, sınırların dışına çıkılması mümkün değildir. Ancak bazı özel durumlarda, öğretmenlerin ek ders vererek öğrencilerin daha iyi not almalarını sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

Haftalık Ders Planlaması Nasıl Yapılır?

Haftalık ders planlaması, öğretmenlerin bir eğitim dönemi boyunca uygulayacakları ders programıdır. Bu program doğru yapıldığında, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesine ve derslerin daha verimli işlenmesine yardımcı olur.

Bir haftalık ders planlaması yaparken, öncelikle ilgili müfredatı ve öğretim programını incelemek gerekir. Bu şekilde, hangi konuların işleneceği ve hangi öğrenme hedeflerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, okulun genel ders programına uygunluğunu da göz önünde bulundurmak önemlidir.

GünDers Saatiİlk Dersİkinci DersÜçüncü DersDördüncü DersBeşinci Ders
1. Gün08:00-08:45MatematikİngilizceTarihBeden EğitimiBilgisayar
2. Gün08:45-09:30FizikCoğrafyaTürkçeKimyaBeden Eğitimi

Ders programını oluştururken, her dersin süresini ve hangi gün ve saatte işleneceğini belirleyin. Ders saatlerini belirlerken, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini dikkate alın. Ardından, öğretim materyallerini hazırlayın ve öğrencilere sunun. Dersler arasında kısa mola vermek, öğrencilerin dinlenmelerini ve yeniden odaklanmalarını sağlar.

Haftalık ders programı, öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaşabilecekleri zorlukları azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, öğretmenlerin derslerini daha iyi yönetmelerine ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olur. Haftalık ders planlaması her eğitim dönemi başında güncellenmelidir, böylece her dersin zamanında işlenmesi sağlanabilir.

Ders Saati Aşımı Yapmak Mümkün Mü?

Ders saati aşımı, öğretmenlerin okulda fazladan ders vermek istemeleri durumunda gündeme gelebilen bir konudur. Ancak, kanunen belirlenen ders saatleri sınırı nedeniyle bu durumda bulunmak isteyen öğretmenler için bazı sınırlamalar mevcuttur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kanunen belirlenen ders saatleri sınırı, her öğretmen için farklılık göstermektedir. Bu sınır, öğretmenin haftalık ders saatine ve branşına göre değişiklik gösterir. Örneğin, bir sınıf öğretmeninin ders saatleri ile bir felsefe öğretmeninin ders saatleri farklılık gösterir.

Bununla birlikte, öğretmenlerin aşılabilecek bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınır, haftalık ders saatini %33 oranında aşmakla sınırlıdır. Yani, bir öğretmenin haftalık ders saati 18 saat ise, bu öğretmen en fazla haftalık 6 saat fazladan ders verebilir.

BranşHaftalık Ders SaatiEn Fazla Aşım
Sınıf Öğretmenliği248
Felsefe144,6
Matematik165,28

Ancak, bu sınırın aşılmak istenmesi durumunda, öğretmenler ek ders ücreti alarak bu dersleri verebilirler. Ek ders ücreti, her ders saati için belirlenen bir miktar üzerinden ödenir ve öğretmenlerin fazladan ders verdiği saatlerin hesaplanmasında kullanılır.

Yine de, öğretmenlerin ders saatlerini aşmaları sadece ihtiyaç duyulduğunda yapılması gereken bir durumdur. Öğretmenlerin sınırları dikkate alarak, öğrencilerin de kaliteli bir eğitim alması için gerekli adımların atılması önemlidir.

indir-002.jpg

Ek Ders Ücreti Ne Şekilde Ödenir?

Ek Ders Ücreti Ne Şekilde Ödenir?

Ek ders, öğretmenlerin ders saatleri dışında aldığı ek görevlerdir. Ek ders ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ödenir. Öğretmenlerin, okullarında yaptıkları ek görevlerin ücretlendirilmesi de bu tarifeye göre belirlenir.

Buna göre, öğretmenlerin yaptıkları ek görevlerin saat ücretleri belirlenir. Örneğin, günlük ek ders saat ücreti 50 TL ise, bir öğretmenin haftada yaptığı 4 saatlik bir ek görevin ücreti 200 TL olacaktır. Bu tarifeye göre, öğretmenlerin yaptıkları ek görevlerin süreleri ne kadar uzun olursa, ücretleri de o kadar yüksek olacaktır.

Ek ders ücretleri, öğretmenlerin hesaplarına maaşlarıyla birlikte yatırılır. Öğretmenlerin, yaptıkları ek görevlerin ücretlerini alabilmesi için, ilgili belgelerin okul yönetimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Ek Ders Ücreti TarifesiSaat Ücreti (TL)
Günlük ek ders 1. ve 2. saati50
Günlük ek ders 3. ve 4. saati55
Günlük ek ders 5. ve 6. saati60

Ek ders ücretleri, öğretmenlerin maddi açıdan rahatlamalarını sağlar. Ancak, öğretmenlerin yaptıkları tüm ek görevler ek ders ücreti kapsamında değildir. Örneğin, okulun sportif faaliyetlerinde görev alan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmez. Okul müdürleri, öğretmenlerin yaptığı ek görevlere göre ücret tarifesi belirleyebilir.

Okul Müdürü Hangi Durumlarda Ders Sayısını Arttırabilir?

Okul müdürleri, öğretmenlerin ders saatlerini arttırmadan önce belirli durumları değerlendirmelidir. Kanunen belirlenen ders saat sınırı, öğretmenlerin en fazla kaç saat ders verebileceğini belirler.

Bir öğretmenin ders sayısının arttırılabilmesi için, okul yönetimi tarafından öğretmenin görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmenin ders saatlerinin artırılabilmesi için, genellikle okuldaki öğrenci sayısının artması ya da öğretmen eksikliği durumunda gereklidir.

  • Öğretmen eksikliği: Bir öğretmenin hastalığı, izinli veya emekli olması durumunda, okul müdürü ders sayısını arttırabilir ve öğretmenin ders saatlerinin arttırılmasına izin verebilir.
  • Artan öğrenci sayısı: Okul müdürü, öğrenci sayısındaki artış nedeniyle öğretmen sayısının artmasına izin verebilir. Bu durumda, mevcut öğretmenlerin ders saatleri artabilir veya yeni bir öğretmen atanabilir.
Ders Saati SınırıDers Sayısının Arttırılması İçin Durumlar
Haftada 30 saati geçemezÖğretmen eksikliği
Öğretmenin haftalık ders saatleri 35 saati geçemezArtan öğrenci sayısı

Ayrıca, okulda özel bir projenin veya etkinliğin olması durumunda, okul müdürü öğretmenlerin ders saatlerini arttırabilir. Ancak bu durum nadiren görülmekte ve genellikle öğretmenlerin rızası alınarak yapılır.

Okul müdürü, ders saatlerinin arttırılması durumunda, öğretmenlerin ek ders ücretlerini de belirlemekle sorumludur. Bu ücretler, öğretmenlerin artan ders saatleri ve ek çalışma saatleri için ödül olarak verilir.

Öğretmenlerin Ders Dışı Görevleri Sınıf Saatlerini Nasıl Etkiler?

Öğretmenlerin ders dışı görevleri bir okulun işleyişi için önemlidir ancak sınıf saatleri üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. Öğretmenlerin, okul yönetimi tarafından verilen ders dışı görevleri tamamlamaları gerektiği için sınıf saatlerinde belirli bir azalma meydana gelebilir.

Bununla birlikte, okullar genellikle öğretmenlerin sınıf saatlerini etkilemeden görevlerini tamamlayabilmeleri için çaba göstermektedir. Öğretmenler genellikle okulun açık olduğu saatlerde ders dışı görevleriyle ilgilenmektedirler. Bu nedenle, öğretmenlerin görevleriyle ilgilendikleri saatler sınıf saatleriyle çakışmaz ve öğrencilerin eğitimlerini etkilemez.

Görev TürüSınıf Saatlerindeki Etkisi
Okul İçi ToplantılarÖğretmenlerin sınıf saatlerindeki kaybı minimaldir. Toplantılar genellikle öğretmenlerin boş olduğu saatlerde yapılır.
Zümre ToplantılarıSınıf saatlerindeki kayıp çok azdır. Zümre toplantıları genellikle hafta sonları yapılır.
Öğrenci DeğerlendirmeBu görevin sınıf saatleri üzerinde bir etkisi yoktur. Öğretmenler, öğrencilerin ders dışında yaptıkları ödevleri değerlendirirler ve bu görevi sınıf saatleri dışında yaparlar.

Tüm bunların yanı sıra, öğretmenlerin ders dışı görevleri okul işleyişi için önemlidir. Okul müdürleri, öğretmenlerin sınıf saatlerinin dışında da görevlerini tamamlamalarını sağlamak için çaba gösterirler. Bu sayede, öğrencilerin eğitimi bütünüyle gerçekleşir ve öğretmenler herhangi bir sınıf saatinden ödün vermeden öğrencileri için en iyisini yaparlar.

Derslerin Kalitesi Ve Öğretim Programı Açısından Kaç Saat Yeterli?

Derslerin kalitesinin ve öğretim programının etkili bir şekilde tamamlanması için belirlenen ders saatleri büyük önem taşır. Peki, öğrenci başarısı ve öğretmen kalitesini artırmak için kaç saat yeterli olabilir?

Kanunlarımız, eğitim ve öğretim sürecinde belirli ders saatleri belirler. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinde, 30 ila 40 dakikalık ders saatleri belirlenir ve toplamda 600 saat ders verilmesi gerektiği yönetmelikle belirtilir. Ancak, bu saatler yeterli mi? Ülkemizde, öğrenci başarısını ve öğretmen kalitesini artırmak için daha fazla ders saati verilmesi gerektiği düşüncesi hakimdir.

  • Bilimsel araştırmalar, öğrencilerin ders saatlerinin arttığında daha fazla öğrendiklerini ve başarılarının arttığını göstermektedir.
Ders SeviyesiGünlük Ders Saati Sayısı
İlkokul5-6
Ortaokul6-7
Lise8-10

Öğretim programının ders saatleri sayısı konusunda ise, en etkili öğrenme süreci için günümüzde çoğu okulda 6 ila 7 ders saatleri belirlenmiştir. Aynı zamanda, öğrencilerin verimli bir şekilde öğrenme sürecinde olması için bir ders saatinin 45 ila 50 dakika sürmesi gerektiği kabul edilir.

Bununla birlikte, ders saatlerinin artması sadece öğrenci başarısını değil, aynı zamanda öğretmenlerin de daha dengeli bir iş yüküne sahip olmasını sağlar. Ek ders ücreti konusuna da açıklık getirilmiştir. Ek dersler, haftalık 18 saati geçmemeli ve haftalık ders planlaması da dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu şekilde, öğretmenlerin derslerine daha fazla odaklanmaları ve öğrencilerin mezun olduktan sonra hayatlarına daha iyi hazırlanmaları sağlanır.

Kaynak:MEB Hocam

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebhocam.com.tr İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.