Bilsem öğretmenlerine fazladan ek ders

Bilsem öğretmenlerine fazladan ek ders
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan bilsem öğretmenlerine Kaç saat fazladan ek ders ödemesi yapılır?

3 Temmuz tarihinde açıklanan maaş zam oranları aynı zamanda ek derslere de yansıtılacaktır. Vergi dilimi oranlarına göre öğretmenlerin alacakları ek ders ücretleri belli oldu. Buna göre %15'lik vergi diliminde bulunan bir öğretmen 150 lira ek ders ücreti alır. %20'lik vergi diliminde bulunan bir öğretmen ise 100 lira ek ders ücreti alır. %27'lik vergi diliminde bulunan bir öğretmen ise 91 lira 82 kuruş ek ders ücreti alır.

Bilsem öğretmenleri ise bulundukları vergi diliminde alacakları ek ders ücretinin üzerine % 25 oranında ekleme yapılarak ek ders ücreti almaktadırlar. %15'lik vergi diliminde bulunan bir bilsem öğretmeni 133 lira, %20'lik vergi diliminde bulunan bir bilsem öğretmeni ise 125 lira, %27'lik vergi diliminde bulunan bir bilsem öğretmeni ise 114 lira saat başına ek ders ücreti alır.

Aynı hesaplama yöntemi özel eğitim öğretmenleri için de geçerlidir. Kademesi fark etmeksizin özel eğitim öğretmenleri de girmiş oldukları her bir ders saati ücretini yukarıda belirtilen bilsem öğretmenleri gibi artırımlı olarak alırlar. Mevcut durumda öğretmenler tüm ülke genelinde %27'lik vergi dilimine girdikleri için bilsem ve özel eğitim öğretmenleri 114 lira saat başı ek ders ücreti alacaklardır.

Meb Hocam / ÖZEL HABER