Atılım Üniversitesi personel alımı: 9 akademik personel alınacak! Son başvuru 7 Nisan

Atılım Üniversitesi personel alımı: 9 akademik personel alınacak! Son başvuru 7 Nisan

Üniversitenin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Atılım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde 9 (dokuz) öğretim üyesi ve elemanı alınacak..

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurmuştur. Başvuru koşulları web sayfalarında (www.atilim.edu.tr) belirtilmiştir. Adayların başvuru için gerekli belgeleri, dilekçelerini ve ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, 7 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen ya da posta yoluyla sunmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içinde yapılmayan, eksik belgeli ya da posta-kargo nedeniyle geciken başvurular kabul edilmeyecektir. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sınavları da web sayfalarında belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Sonuçlar ayrıca tebligat niteliğinde web sayfalarında duyurulacaktır ve tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

atilim-universitesi-personel-alimi-9-akademik-personel-alinacak-son-basvuru-7-nisan

Başvuracak adayların, yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi adaylarından, program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmaları istenmektedir. Ancak, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan adaylar merkezi sınav şartından muaf tutulurlar. Merkezi sınav muafiyeti olan adayların değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

a) Öğretim görevlisi adaylarından, yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan veya dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 puan almış olmaları gerekmektedir. Meslek Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümlerinde yabancı dil şartı aranmamaktadır.

b) Araştırma görevlisi adaylarından, yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan veya dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olan adaylar da başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

  1. Başvuru formu (Üniversitenin web sitesinde temin edilebilir)
  2. Özgeçmiş
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Diploma fotokopisi (onaylı)
  5. ALES sonuç belgesi
  6. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (YDS, TOEFL, IELTS veya eşdeğer bir sınav)
  7. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
  8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil veya muafiyet belgesi)
  9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösteren belge (Araştırma Görevlisi başvuruları için)
  10. Lisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi (Öğretim Görevlisi başvuruları için)