Yargıtay’dan İşçilere Güzel Haber! 1 Saat Bile Çalışılsa Tam Ücret Ödenecek

Yargıtay’dan İşçilere Güzel Haber! 1 Saat Bile Çalışılsa Tam Ücret Ödenecek

Yargıtay, işçilere tatil günlerinde 1 saat dahi çalışırsa tam yevmiyeye hak kazanacağını bildirdi. Milli ve dini bayramlarda çalışanların hak kazanacağını söyledi, 1 saat çalışan işçinin tam yevmiye hak ettiğine hükmetti.

Yargıtay, işçilere tatil günlerinde 1 saat dahi çalışırsa tam yevmiyeye hak kazanacağını bildirdi. Milli ve dini bayramlarda çalışanların hak kazanacağını söyledi, 1 saat çalışan işçinin tam yevmiye hak ettiğine hükmetti. Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar, emsal teşkil edecek. Bu sayede çalışanların mecburen dahi olsa tatil günlerinde çalışırlarsa ücretlerini alacakları söylendi.

İşçilere Müjdeli Haber

Bayram tatili, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerini talep edilebilecekler. Ulusal bayram gibi genel tatillerde yevmiye alacaklar, çalıştıkları saatlerde 1/2 alacaklar. İşçiler, Ulusal bayram genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanacak. İşçilerin haklarını bilmeleri ve tatil günlerinde çalışmamaları için ya da çalışırlarsa da haklarını alabilmeleri için bu karar duyuruldu.

Tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için ücretlerini alacaklar. Ulusal bir bayram günü çalışılırsa, bayram olduğu için veya resmî izinse de alacakları ücret 1/2 olacaktır.

İşçilerin hakları ve işçilerin tatil günlerinde çalışırsa alacakları ücretlerle ilgili detaylar Yargıtay tarafından duyuruldu. Çalıştıkları günlerin ücretini aldıkları gibi resmi ve dini günlerde de ücretlerini alacakları beyan edildi.

Yargıtay'ın verdiği karar ise bir işverenin ve işçinin mahkemeye taşınmasıyla davanın sonucuyla ortaya çıktı. Resmî tatillerde çalışan işçilerin normal ücretin yarısı kadar ücret alma hakkına sahip olduğu, izin günlerinde ise herhangi bir şekilde çalışmaya zorunlu kılınamayacağı da Yargıtay’a taşınan işçi, işveren davasıyla daha da netlik kazandı. Böylelikle işçiler haklarını arayabilecek, fazla mesai ücretlerini talep ederken hukuki anlamda sorun yaşamayacaklar.