Sözleşmeli personellere müjde! Cumhurbaşkanlığı açıkladı: İşte 7 başlıkta kadroya geçiş..

Sözleşmeli personellere müjde! Cumhurbaşkanlığı açıkladı: İşte 7 başlıkta kadroya geçiş..
Cumhurbaşkanlığı, tüm bakanlıklara sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemleriyle ilgili 7 maddelik bir yazı gönderdi. Yazıda, sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerinin hızlandırılması ve adil bir şekilde yapılması gerektiği vurgulandı..

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerine dair bir yazıyı tüm bakanlıklara gönderdi. Yazıda, sözleşmeli personelin atanma süreci ve işlemleri detaylı olarak açıklandı. Aynı zamanda, sözleşmeli personelin atanma kapsamı ve hangi unvanlara atanacakları belirtildi. Aynı unvanlı kadrolara atanacak personeller ve farklı unvanlı kadrolara atanacak personeller için farklı prosedürler belirlendi.

Kadro ve pozisyon işlemleri de yazıda ele alındı. Atama sürecinde kadronun ilan edilmesi, başvuru süreci, atama koşulları gibi konular detaylı bir şekilde açıklandı. Diğer hususlar başlığı altında ise sözleşmeli personelin terfileri, disiplin cezaları, sicil notları gibi konular ele alındı. Ayrıca, atama süreci ile ilgili yapılacak bildirimler ve raporlama konuları da yazıda yer aldı.

KADROYA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

sozlesmeli-personellere-mujde-cumhurbaskanligi-acikladi-iste-7-baslikta-kadroya-gecis

657 sayılı Kanunun geçici 48. maddesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlar, belirtilen genel şartları taşımaları halinde kadroya geçebilirler. Bunlar arasında, belirli bir tarihte sözleşmeli olarak çalışmaya devam edenler, boş memur kadroları esas alınarak atanabilecekler, Sağlık Bakanlığı sözleşmesine dayalı olarak istihdam edilenler, Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında çalışanlar, Anayasada yapılan değişiklikler nedeniyle sözleşmeleri devredilenler ve askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlar yer almaktadır.

KADRO VE POZİSYON İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

657 sayılı Kanunun geçici 48. maddesinin (a), (c) ve (ç) bentleri ile maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelere uygun olarak ihdas edilmiş sayılacaktır. İlgili kurumların kadro cetvellerine ilave edilmiş sayılacak kadrolar ise atama işlemi sonucu ihdas edilmiştir. Söz konusu sözleşmeli personelden memur kadrosuna geçmek isteyenlerin kadroları, mevcut sözleşmeli pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birim esas alınarak ihdas edilmiş sayılacaktır. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapanlar için aile sağlığı merkezinin bulunduğu yer esas alınarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev yapanlar için ise bölge müdürlükleri esas alınarak kadrolar ihdas edilecektir. Türk Tarih Kurumu Başkanlığındaki arkeolog, restoratör ve müze araştırmacısı unvanlarındaki personelin kadroları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında ihdas edilmiş sayılacaktır.