Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasında SON DAKİKA Gelişmesi!

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasında SON DAKİKA Gelişmesi!

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi, Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yasalaşacak! SON DAKİKA Detaylar nedir?

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi, Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yasalaşacak. İşte, 2023 Vergi affı son durum açıklamaları... Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan cezaları kapsayan vergi affı düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. İşte detaylar..

Vergi affı düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinirken daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksit imkanı sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda 'Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi'nin görüşmelerine başlandığını’ ifade etmişti. Yapılan görüşmelerin ardından varılan sonuç şu şekilde..

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi1

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kanun teklifi bazı değişiklikler ile kabul edildi. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs’ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak. Özet geçecek olursak eğer Başvurular Mayıs’ta, ilk ödeme Haziran’da olacak şekilde.

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi2

ENFLASYON FARKININ YÜZDE KAÇI SİLİNECEK?

Yapılandırma için başvuruda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanların, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek. Borç anapara tutarı + enflasyon farkının yüzde 10’unu haziran ayı sonuna kadar peşin ödeyenler, tüm borçtan kurtulacak.

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi5

TAKSİKTLENDİRME SEÇENEKLERİ

Daha önceki yapılandırmalardan farklı olarak 48 eşit taksite kadar vade ile ödeme seçeneği sunulacak. Taksitle ödeme tercihinde bulunanlardan anapara + enflasyon farkının tamamı tahsil edilecek. Hesaplanan bu tutara, taksit seçeneğine göre yıllık yüzde 9 vade farkı uygulanacak.

Taksitle ödemede vade farkı şöyle olacak:

12 taksitle ödemede yüzde 9

18 taksitle ödemede yüzde 13.50

24 taksitle ödemede yüzde 18

36 taksitle ödemede yüzde 27

48 taksitle ödemede yüzde 36

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi6

BORCUN ENFLASYON FARKINI HESAPLAMA

Enflasyon farkı hesaplanırken, borcun doğduğu tarihten 2016 yılı Kasım ayına kadar olan dönem için yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı uygulanacak. Bu tarihten sonra enflasyon yüksek olduğu için Yİ-ÜFE yerine aylık enflasyon yüzde 0.75 kabul edilecek. Böylece, 31 Ekim 2016 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki yüzde 674.60 Yİ-ÜFE artışı yerine, yüzde 73.84 oranında enflasyon farkı uygulanacak şekilde belirlendi.

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi9

MUSTAFA ELİTAŞ’DAN VERGİ BORCU AFFININ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMASI

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş. "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.’’ Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi7

BORÇLARA YAPILANDIRMA!

Başkanvekili Elitaş. ‘’Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek. Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" şeklindeki sözlerini açıklamasında kullandı.

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi3

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU OLANLAR..

GSS prim borcu olanlardan daha önce gelir testine girmemiş olanlar, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihten başlamak üzere 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler. Yapılan gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden (3 bin 336 TL) az çıkması halinde GSS prim borcu silinecek. Hane içinde kişi başına geliri 3 bin 336 TL’den fazla olanlar ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar borç anapara tutarını peşin ödedikleri takdirde, gecikme cezası silineceği belirtildi.

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi10

DEPREMZEDELERİN VERGİ VE PRİM BORCU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bu halin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam etmesi durumunda, deprem bölgesindeki borçlular ilgili kamu kurumlarına, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar başvuru yapabilecekler. İlk taksit ödemesini ise son başvuru tarihini izleyen ay içinde yapabilecekleri söylendi.

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi8

HASARLI ARAÇLARIN VE EVLERİN BU KAPSAMDAKİ BORÇLARI SİLİNECEK

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden vergi alınmayacak.

Herkesin Beklediği Vergi Affı Borç Yapılandırmasından SON DAKİKA Gelişmesi4

AÇIKLANAN BU YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇ VE CEZALAR NELERDİR?

Yapılan açıklama da şu detaylara yer verildi; “Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları.

Düzenleyici ve denetleyici kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 Sayılı Kanun kapsamında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları.

Öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakları.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası primi, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı, ek – 5 kapsamındaki tarım veya orman işçilerinin prim borçları, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıktan doğan primler, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.

Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, Milli Emlak Müdürlüklerine olan borçlar. Emlak vergisi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları bu kapsamda yer alıyor. Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin tahsil ettiği idari para cezaları, su, atık su, katı atık ücretleri ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin sahip olduğu taşınmazlar ile bu taşınmazlarla yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları, kira ve irtifak hakkı bedelleri, kaynak sularının kira bedeli.

Büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu'na göre aldığı katı atık ücret alacakları ile bunlara bağlı ferileriyle su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile harcamalara katılım payı.”

Düzenlemenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, yayımı tarihinden önce pişmanlık talebiyle veya izaha davet kapsamında verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş vergi cezaları hakkında da bu hükümler uygulanacak.

Düzenlemenin yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde bu tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılması ve belirlenen tutarın, belirtilen süre içinde ödenmesi şartıyla teklifin hükümlerinden yararlanılabilecek.

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanacak mükellefler, Vergi Usul Kanunu'ndaki uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu'nun uzlaşma, Kabahatler Kanunu'nun peşin ödeme indirimi ile Devlet İhale Kanunu'ndaki indirim hükümlerinden yararlanamayacak. Yapılan açıklamalar bu şekilde oldu.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebhocam.com.tr İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.