Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliği güncelledi: Atama ve yer değiştirmelerde değişiklik yaptı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliği güncelledi: Atama ve yer değiştirmelerde değişiklik yaptı!
Resmi Gazete'de yayımlanan bir değişiklikle birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığı bildirildi. Yapılan değişiklikle yönetmeliğin adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" şeklinde değiştirilirken, birçok madde değişikliğe uğradı.

İlgili yönetmelikte yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ifadesi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirildi. İl müdürlükleri, bakanlığın yeni adı ile "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri" olarak güncellendi. Yönetmelikte yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanı" ifadesi de "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı" olarak değiştirildi. Bu değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EN AZ 3 YIL GÖREV YAPMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bir değişiklikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" olarak değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğin çeşitli maddelerinde yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ibareleri "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personelin, atandıkları yerde en az üç yıl görev yapmak zorunluluğu getirildi. Ancak mazeret durumlarına dayalı olarak yer değiştirme talepleri, yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek. Ayrıca yönetmeliğin geçici 1. maddesine Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığa devredilen personelin hizmet sürelerinin geçmiş sayılacağına dair bir fıkra eklendi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yönetmelik değişikliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapıldı. Yönetmelik adı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" şeklinde değiştirildi ve birçok maddeye eklemeler yapıldı. Bu yönetmelik değişikliği yayım tarihinde yürürlüğe girdi ve yürütmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından gerçekleştirilecek.