Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı

Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı

Resmi Gazete'de bir kamu kurumuna atama kararları yayımlandı.

24 Şubat 2023 Tarihli ve 32114 Sayılı Resmî Gazete'de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu Üyeliğine, Orman Genel Müdürlüğüne atamalar yapıldı.

İşte yapılan atamalar ;

ATAMA KARARLARI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Engin DEMİR atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şemseddin YALÇIN atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent ERDEM atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınlan ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hamza Gökhan ERYILMAZ atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan iş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı;

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha TÜRKOĞLU,

görevden alınmış,

~ Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezayı KÖSE,

- Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Fatma TORU,

- Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selma TOSUN, atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince İhsan Özgür ÇETİN atanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü;

- Amasya Orman Bölge Müdürü Halil OFLU,

- Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan ÇETİNKAYA,

- Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet GÜNEŞ,

- Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya POLAT,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.