Totem Ne Demek? Nasıl Yapılır ve Totem Örnekleri

Totem Ne Demek? Nasıl Yapılır ve Totem Örnekleri
Totem yapmak günümüzde birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Totem nasıl yapılır ve örneklerini, çeşitlerini sizler için derledik.

Çoğunlukla herhangi bir uğur istenmesi halinde totem tutma yapılır. Totem, günlük yaşamda bu anlamı üzerinden ele alınır. Örnek verecek olursak; bir futbol maçında tutulan takımın kazanması için totem tutulabilir. Bunun dışında farklı bir şey istenmesi halinde de yine totem kullanılabilir. Fakat totem kelimesinin bunun haricinde farklı bir temel anlamı da bulunur.

Totem ne demek tdk genel bir anlamı bulunur. Eski dönemlerde yaşamış olan topluluklarda kutsal sayılan ağaç, hayvan veya rüzgar gibi nesneler totem olarak isimlendirilirdi. Eski zamanlarda yaşamış olan topluluklar, bu varlıklar üzerinden yani totem üzerinden türediğini düşünürdü. Bu sebeple totemler aynı zamanda nesneler olarak da ön plana çıkar.

Totem Ne Demek?

Totem yapmak ne demek genellikle merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Totem kelimesi, ilkel toplumlarda bulunan ve topluluğun ondan türediğine inanılan hayvanlara verilen isimlerdir. İnsan varoluş gereği her zaman kendisinin bir canlıdan türediğini düşünmüştür.

Kendi kökeninin ve varlığının kaynağını araştırmıştır. İlkel toplumlarda kendi varlık nedenlerini özelliklerine ve güçlerine göre bir hayvana benzetmişlerdir. Bu şekilde belirlemiş oldukları hayvanı da kutsal saymışlardır. Totem inancının kökeni de bu şekilde türemiştir.

Bir durum ya da bir olayda sebep ve sonuçları bir nedene bağlayarak o nedenin gerçekleşmemesi halinde sonuca ulaşamayacağı şeklindeki inanç totem olarak isimlendirilir. Totem inanma kaynağı da bu durumdan meydana gelmiştir.

Totem İnancı Nedir?

Totemizm bazı insanların sahip olduğu inanç türlerinden biridir. Bir akrabalık, bir hayvan ya da bir bitki gibi ruh-varlık ile mistik ilişki kurulması durumudur. Varlık ya da totem belirli bir akraba grubu ya da bir bireyle etkileşime girdiği ve onların simgesi olarak hizmet ettiği düşünülür.

Totem, bazı ilkel topluluklarda, onların atası sayışan bitki ya da hayvanlara verilen isimdir. Totemleri kutsal sayan dini ya da felsefi görüşler Totemizm olarak adlandırılır. Bu kelime kabile dilinde alamet ya da nişan anlamlarına da gelir. Bunun yanında totem Brezilya, Panama ve Orta Afrika'da sıklıkla kullanılan bir kısaltmadır.

Émile Durkheim'in ortaya attığı durheim totem görüşüne göre Totemizm ilkel bir dindir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Kuzey Amerika ve Avustralya'da karşılaşılan bir dindir. İnançlarına bağlı olarak totem olan hayvanlara zarar verilemez ya da öldürülemez. Totemlerde buna karşılık olarak insanların korunmasını sağlar.

Avustralya'da totem olan hayvanlara yıllık olarak çeşitli törenler düzenlenir. Bu törenler sayesinde o hayvanların çoğalmasının kolaylaştırılması amaçlanır. Totem olan hayvanların etini yemek yasak olsa bile bu törenlerde yasaklar uygulanmaz. Bazı araştırmacılara göre Yunan, Antik Mısır, Galya ve İtalya halkının dinlerinde de totemizm izlerine rastlanır.

Pek çok yerde klan fertlerinin totemlerine benzemek adına totem resimlerini vücutlarına işleyerek merasimlerde totem derisi giydikleri de görülür. Konuya farklı bir açıdan bakıldığı zaman totemlerin tabu olduğunu görmek de mümkündür. Totem olan hayvanların öldürülmesinin yasak olması yanında totem olan ağacın gövdesinde oturmak hatta bu ağacın odununu kırmak bile yasaktır.

Totem Nasıl Yapılır?

Totem yapmak merak edilen konulardan biridir. Totem yapılabilmesi için uğur ya da şans getirdiğine inanılan bir sözcük söylenmelidir. Türkiye'de sıklıkla kullanılan naza boncukları da bir tür totem olarak düşünülebilir. Eski zamanlarda nazara karşı bebeklerin yüzlerine is sürülmesi ya da yorgan altına ekmek konması da toteme örnek olarak verilebilir.

Birleşik totemler eylem, düşünce veya sözlü olarak yapılan totemlerin en az ikisinin birlikte yapılmasıdır. Buna sınav sonuçları kontrol edilirken bir yandan kişilerin "lütfen, lütfen" demesi örnek verilebilir.

Sözlü totemler anlamı olmayan veya olan cümle ve sözcüklerin sürekli tekrarlanmasıdır. Bu totem türünde önemli olan tekrarlanan sözcüklerin gerçekleşmesi istenen durumları yansıtması gerektiğidir.

Totem Örnekleri

Totem yapılırken uğur getiren bir hareketin yapılmasına dikkat edilir. Uğur getiren bir takı takılması, futbol maçlarında penaltı vuruşlarında kişilerin gözlerini kapaması, çekilişlerde aynı kıyafetleri giymek, uğruna inanılan kelimelerin sürekli arka arkaya söylenmesi toteme örnek verilebilir.

Totemlerde belli hareket ve sözlerin uğursuzluğuna da inanılır. Yapılmayan hareketler, merdiven altından geçilmemesi de toteme örnek olarak verilebilir. Bunun yanında uğursuz olduğuna inanıldığından 13 sayısı binaların bazılarında, asansörlerde ya da uçaklarda bulunmayabilir. Bu şekilde muhtemel risklerin ortadan kalkacağına inanılır. İstenmeyen bir söz söylendiğinde dilin ısırılması da toteme örnek verilebilir.