Su Kirliliği Nedir, Nedenleri ve Sonuçları - Örnekleri - Çözüm Yolları

Su Kirliliği Nedir, Nedenleri ve Sonuçları - Örnekleri - Çözüm Yolları
Su kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Örnekleri, sonuçları ve uygulamamız gereken çözüm yollarını tüm detayları ile sizler için derledik!

Su, tüm canlıların yaşamı için son derece önemlidir. Başta insanlar olmak üzere hem hayvanlar hem de bitkilerin yaşamı her zaman suya bağlıdır. Tüm canlılar için hayati önemi olan suyun çeşitli uygulamalar sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle su kirliliği sorunları yaşanır.

Doğru ve etkili yöntemlerin kullanımı, su kirliliği sorunlarının önlenmesini sağlar. Bu şekilde suyun devamlılığının sağlanması da mümkün olur. Su kirliliğini engelleyecek tedbirlerin alınabilmesi adına ilk önce su kirliliğine hangi durumların neden olduğunu anlamak oldukça önemlidir.

Bu sayede kirlilik durumlarına sebep olan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar ve örgütlenmeler ile kitlesel bir bilinç yaratılması mümkün olur.

Su Kirliliği Nedir?

Su kaynaklarının çeşitli nedenlerden dolayı, doğal halinde bozulmaların yaşanması, kimyasal yapısının zarar görmesi, kullanım ve içme suyu özelliklerinin ortadan kalkması durumları su kirliliği şeklinde ifade edilir.

Bu etkenlerin kaynakları ne olursa olsun tespit edilmesi ve su kirliliği sorunlarının önüne geçilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle kişilerin su kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız konusunda düşünmesi gerekir.

Su kaynaklarının doğal ortamlarında kirlenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Çoğunlukla insan eli ya da insanların oluşturmuş olduğu yapay sistemler nedeniyle suyun kirlenmesi durumları söz konusu olur. Bu duruma engel olmak genel ve kapsayıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilir. Bu açıdan su kirliliği kontrolü yönetmeliği kapsamında çalışmalar yürütülmelidir.

Bu çalışmalar ancak devlet denetimi kontrolü sayesinde bütün bireylerin üzerlerine düşen sorumlulukları gerçekleştirmesi neticesinde başarılı olabilir.

Bireysel açıdan kişilerin kirlilik durumlarına katkı sağlamaması, endüstriyel veya çeşitli amaçlarla kurulmuş olan tesislerin kurumsal açıdan atık yönetim planlarına uygun bir şekilde hareket etmeleri ve bunun haricinde çevresel etki değerlendirme süreçlerine uyum sağlanması son derece önemlidir.

Önleyici tedbirlerin alınması ile su kirliliği sorunlarının önüne geçilmiş olur. Kirlenme durumu yaşandıktan sonra değil kirlenme olmadan önlem alınması, temiz ve kullanışlı su kaynaklarının insanların hizmetinde olmasına olanak tanıyacaktır.

Kirlenme sorunları meydana geldikten sonra suda arıtma yapılması ya da insanların hizmetine sunulması daha fazla maliyete sebebiyet verir. Bunun yanında kirlenmiş suların arıtılması doğal hali kadar da sağlıklı olmayacaktır.

Bu sebeple doğanın dengesinin korunması ve sağlıklı kaynak kullanımı açısından su kirliliği sorunlarının engellenmesi son derece önemlidir. Bu işlemlerin çevre danışmanlığı ilkelerine uygun bir şekilde yapmaya da özen gösterilmesi gerekir.

Su Kirliliği Nedenleri

Su kirliliğinin nedenleri ile ilgili bilgi sahibi olmak bu sorunun önüne geçilmesi bakımından önemli bir konudur. Su tasarrufuna dikkat edilmediği sürece su kirliliğinin önlenmesinin bir anlamı olmayacaktır.

Su kaynaklarının verimsiz bir şekilde kullanımı, ileriki dönemlerde kirlenecek su su bulunamayacağı anlamına gelir. Bu sebeple öncelikle su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat etmek son derece önemli bir konudur.

Su kirliliğin nedenleri doğaya salınmaması gereken kimyasalların doğaya bırakılmasıdır. Bu maddelerin suya karılması ile suyun hem kimyasal formülü bozulur hem de fiziksel bir etkilenme durumu söz konusu olur.

Kontrolsüz atıkların tesislerce su kaynaklarına bırakılması, insanoğlunun kendi eliyle atmış olduğu ya da yerleşim yerlerinde herhangi bir önlemin alınmaması sebebiyle bırakılan atıklar suların kirlenmesinin en önemli sebepleridir.

Su içerisinde çözülemeyecek özelliklere sahip olan maddelerin atılması, suların doğal yapılarının bozulmasına sebebiyet verir. Bu da kirlenen suların kullanılacakları bölgelerin de tehlikeye girmesine sebep olur.

Su kirliliğinin insan sağlığına etkileri de oldukça fazla olduğundan su kaynaklarının kirlenmemesine dikkat etmek önemlidir. Bazı atıklar içme suyu yanında kullanım suyunun bile aşırı oranlarda kirlenmesine sebep olur.

Bu şekilde kirlenmiş olan suların tarım arazilerinde kullanımı, direkt olarak insan sağlığını etkilemese bile yetiştirilen ürünlerin yapısına girdiği için insanlarda çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

Kirlenen suların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri pek çok bilim insanının araştırma konusu içerisinde yer alır. Bunun yanında bu araştırmalarda kirliliğin önüne geçecek tedbirlerin önemine vurgu yapılır.

Su Kirliliğinin Sonuçları

Su kirliğinin sebepleri değişiklik gösterir. Su kirliliği sorunlarına karşı tedbir alınmaması durumunda yakın tarihte temiz su kaynaklarının tükenmesi problemleri yaşanacaktır. Bunun yanında bu kirlilik durumları hayati açıdan çeşitli olumsuzluklara yol açarak tüm dünyayı küresel boyutta etkisi altına alır.

Su kirliliği sebebiyle bütün dünyada canlı popülasyonlarında önemli ölçülerde azalma sorunları yaşanacaktır. Su kirliliği durumlarının neden olduğu sonuçlar başlıca şu şekildedir;

 • Ormanlık alanların gelişimlerinin durması
 • Kalitesiz sulama sebebiyle sağlıksız tarım ürünlerinin elde edilmesi
 • Tüm dünyada kuraklık sorunlarının yaşanması
 • Tatlı su kaynaklarının tükenmesi problemlerinin meydana gelmesi
 • Hayvan çeşitliliğinde azalma sorunlarının yaşanması
 • Suda yaşayan canlıların ölümü ve bunun haricinde bazı türlerin neslinin tükenmesi
 • Çeşitli bulaşıcı ve hatta ölümcül hatalıkların ortaya çıkması
 • Ekolojik dengenin bozulması

Su kirliliği sonucunda oluşabilecek ağır sonuçların yaşanmaması adına çeşitli önlemlerin alınması son derece önemlidir.

Su Kirliliğini Önlemek İçin Ne Yapmalıyız?

Su kirliliği ile mücadele edebilmek adına öncelikle kişilerin bireysel bir şekilde bilinçlenmesi son derece önemlidir. Bunun yanında olumlu davranışların çocuklara aşılanması, dünyanın daha yaşanılır bir hale gelmesi için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekir.

Türkiye'de su kirliliği sorunlarında artış olduğu için kişilerin bu konuda hızlı bir şekilde bilinçlendirilmesi gerekir.

Bireysel ve küresel olarak su kirliliğini önlemenin çeşitli yolları bulunur;

 • Su kıtlığının önlenmesi açısından su israfının önüne geçmek adına çeşitli çalışmalar yapılmalıdır.
 • Su temizliğine dikkat çekmek adına çeşitli yasal önlemler alınması gerekir. Bunun yanında su kirlenmesine sebep olanların uyarılması sağlanmalıdır.
 • Bireyler su kullanımı ile ilgili konularda bilinçlendirilmelidir. Su kullanımına uygun davranmaya özen gösterilmesine dikkat edilmelidir.
 • Ağır deterjan kullanımlarının yerine organik yapıda olan temizlik malzemelerinin kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Sentetik deterjanlı suların su kaynaklarına karışmasına engel olmak adına mutlaka bir yerde toplanması gerekir.
 • Evsel atık ve çöplerin sulara karışmasının önüne geçmek için bu ürünlerin doğaya bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Atık yağların su kaynaklarına karışması engellenmelidir. Deterjan kullanımında olduğu gibi bunların da bir yerde toplanmasına özen gösterilmelidir.
 • Çeşitli su kaynaklarına yabancı maddeler atılmamalıdır. Bu konuda insanların bilinçlendirilmesi adına çalışmalar yapılmalıdır.
 • Canlı atıkların su kaynaklarına karıştırılmamasına özen gösterilmelidir.
 • Aile planlaması yapılarak nüfus artışlarının kontrol altına alınmasına dikkat edilmelidir.
 • Yerleşim yerleri ile hayvan barınaklarının su kaynaklarına belli bir uzaklıkta olmasına özen gösterilmelidir.
 • Tarım ilaçları ile gübrelerin bilinçli bir şekilde kullanımı son derece önemlidir. Bu konu ile alakalı çeşitli eğitimler verilmelidir. Bunun yanında zirai ilaçların su kaynaklarına karışmaması adına çalışmalar yapılmalıdır.
 • Su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde çevre temizliği konusunda dikkatli olunmalıdır.
 • Radyoaktif maddelerin suya karışmaması konularında dikkatli davranılmalıdır.
 • Erozyon ile mücadelede gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir.
 • Sanayicilerin su kirliliği konusunda eğitilmesi gerekir. Endüstriyel atıklar arıtılmalı ve filtrelenmelidir. Bu sayede kullanılabilir su kaynaklarına karışmasının önüne geçilmiş olur.
 • Arıtma tesisleri için gerekli olan yatırımların yapılması adına teşvikler sağlanmalıdır.

Su Kirliliği ile İlgili Sloganlar

Su kirliliği nasıl önlenir konusunda çeşitli çalışmaların gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Bu konu ile alakalı çeşitli kampanyalar yapılmalı ve bu şekilde insanların bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Su kirliliği ile alakalı sloganlar kamuoyunun bu konuda daha bilinçli olmasına yardımcı olur. Su kirliliği ile ilgili çeşitli sloganlar;

 • Suyu kirletme, insanlığı öldürme!
 • Su canlıları için suyu sev, temiz tut.
 • Kirli su içilmez, su olmadan canlı yaşamaz.
 • Suya sahip çık, geleceğini koru!
 • Su yaşamdır, suyu kirletme!
 • Temiz su can katar, kirli su öldürür!
 • Su sağlıktır, su gelecektir.

Su Kirliliğine Örnekler

Su kirliliği sebepleri oldukça fazladır. Günümüzde çeşitli nedenlerle suyun kirlenmesi durumları söz konusu olur. Bu durumlara örnek verecek olursak;

 • Su tüketimi ve temizliği konusunda bireylerin bilinçsiz olması
 • Çeşitli hayvansal ve radyoktif atıklar
 • Gemilerin yakıt tüketimleri
 • Kimyasal madde ayrıştırma ve arıtması bulunmayan çeşitli sanayi kuruluşları
 • Bilinçsiz şehirleşme durumları
 • Kimyasal gübreler ile böcek ilacı kullanımları
 • Madencilik çalışmaları
 • Denizlerde gerçekleştirilen petrol arama çalışmaları
 • Denizlere çöp atılması

Su Kirliliği Çözüm Yolları Maddeler Halinde

Su kirliliğinin nedenleri nelerdir yanında bu sorunların çözüm yollarının araştırılması da önemli bir konudur. Su aynı temiz hava gibi yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi açısından son derece önemli kaynaklardan biri olması ile dikkat çeker.

Su kaynaklarının kirlenmemesi biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine yardımcı olur. Bunun yanında türlerin yok olmasına da engel olur. Su kirliliği sorunlarının önüne geçmek için ilk önce kirleticilerin önüne geçmek gerekir.

Su kaynaklarının farklı şekillerde kirlenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu nedenle kirleticilerin tespit edilmesi, nokta veya yaygın kirletici olup olmadığının belirlenmesi gibi konular son derece önemlidir.

Bu bakımdan tarımda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar, kimyasal veya organik fabrika atıkları için filtrasyon çözümleri ya da atıkların farklı şekilde yok edilmesi gibi önlemler alınmalıdır. Tarımda kimyasal gübre kullanımlarının yerine yeşil gübre kullanımlarına dikkat edilmelidir.

Endüstriyel atıkların çeşitli tesislerde yok edilmesi veya arıtılması işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunun yanında yaygın su kirliliği sorunlarının azaltılması adına çeşitli önlemlerin alınması da mümkündür.

Plastik kullanımlarının azaltılması, geri dönüşüme uygun olan çöplerin ayrıştırılması, doğada kaybolmayan ürünlerin daha az kullanımı, su kirliliğinin engellenmesini sağlamak adına yapılacaklar arasında yer alır. Bunların haricinde;

 • Tarımda pestisit ve herbisit kullanımlarının engellenmesi
 • Temizlik yaparken daha az kimyasal deterjan kullanımları
 • Su tasarrufuna özen gösterilmesi
 • Biyolojik açıdan parçalanmayan atıkların lavabolara atılmaması
 • Tıbbi atıkların su içerisine atılmaması
 • İlaç atıklarının kanalizasyonlara karışmasına engel olmak da su kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur.

Bireylerin küçük de olsa önlemler alması su kirliliği sorunlarının önlenmesi açısından büyük etkiler oluşturur. Bu sebeple suyun doğru kullanımları ve atıkların ayrıştırılması gibi çeşitli önlemlerin alınması son derece önemlidir.

Su Kirliliği Olan Yerler

Su kirliliğine neden olan etkenler oldukça fazladır. Bunun yanında su kirliliği tüm dünyada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre dünyada 17 ülke aşırı oranda su sorunu yaşamaktadır. Bu ülkeler;

 • Türkmenistan
 • Katar
 • Botswana
 • Umman
 • İsrail
 • Pakistan
 • Lübnan
 • Hindistan
 • İran
 • Ürdün
 • Bahreyn
 • Libya
 • San Marino
 • Suudi Arabistan
 • Eritre
 • Birleşik Arap Emirlikleri

Yapılan araştırmalara göre bu ülkelerde bulunan temiz içme suyunun büyük bir kısmı sanayi, tarım ve şehir belediyeleri tarafından kullanılmaktadır. Su problemleri en fazla Orta doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde görülür. Hindistan çok fazla insan barındırması sebebiyle ciddi bir temiz su sıkıntısı yaşamaktadır.

Türkiye ikinci kategoride yani yüksek derecede su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alır. Bu kategoride Irak, Suriye, Yunanistan, Kıbrıs ve Ermenistan gibi ülkeler de bulunur. Avrupa'da en fazla su sıkıntısı çeken ülkeler ise, Belçika, San Marino, İspanya, İtalya, Portekiz şeklindedir.