Sağlıkta yeni düzenlemeler yolda: Kararnamede değişiklik yapılacak! Meclis Başkanlığı'na sunuldu..

Sağlıkta yeni düzenlemeler yolda: Kararnamede değişiklik yapılacak! Meclis Başkanlığı'na sunuldu..

Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifi, sağlık alanında düzenlemeler içeriyor. İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi.

Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifi, sağlık alanında önemli düzenlemeler içeriyor. Teklif ile beşeri tıbbi ürünlerin izlenebilirliği sağlanması amacıyla İlaç Takip Sistemi'ne bildirim zorunluluğu getiriliyor. Bu zorunluluğa uymayanlar ise idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Ayrıca Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da da değişiklikler öngörülüyor. Buna göre, ruhsal veya bedensel sağlık engeli nedeniyle mesleklerini icra edemeyecek durumda olan sağlık meslek mensupları, diş hekimleri ile ebelerin, meslekten men edilmeleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılacak. Ancak bu değerlendirme Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

GÖREV TANIMLARI DEĞİŞİYOR

saglikta-yeni-duzenlemeler-yolda-kararnamede-degisiklik-yapilacak-meclis-baskanligina-sunuldu (2)

Ebelerin görevleri, eğitim düzeyleri ve çağın gereksinimleri dikkate alınarak yeniden düzenlenecek. Ebeler, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde ihtiyaç duyulan desteği sağlayacak, yenidoğana ve bebeğe bakım hizmeti sunacak; normal doğum süreci ve riskli durumlarda tıbbi bakım, desteğe erişimin sağlanması, kadın sağlığı, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında ailelere ve topluma danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunacak. Ebeler, gebeliğin tespitini yapacak, gebelik takibini gerçekleştirecek ve buna ilişkin gerekli muayene ve değerlendirmeleri yapacak. Normal doğum eylemini gerçekleştirecek olan ebeler, küçük tıbbi müdahaleleri de yapabileceklerdir. Küçük tıbbi müdahalelerin kapsamı ve sınırları ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

BU KİŞİLERE HAPİS CEZASI UYGULANACAK

Sertifikalı eğitim programları, belirli bir konuda eğitim vermek üzere yetki belgesi almış kurumlar tarafından düzenlenmektedir. Ancak yetki belgesi olmayan veya yetki belgesi olduğu alanda olmayan kurumlar tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim programları yasal değildir. Bu nedenle bu şekilde hareket edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklardır. Eğer bu suç tüzel kişi yararına işlenmişse, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler, tüzel kişilerin faaliyetlerinin durdurulması, faaliyetlerinin kısıtlanması ya da para cezası gibi farklı şekillerde uygulanabilir.