Kaymakam Nedir? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar - Kaymakamı Kim Atar?

Kaymakam Nedir? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar - Kaymakamı Kim Atar?
Kaymakam olma şartları, ne iş yapar görevleri nelerdir? Hiç merak ettiniz mi? Maaşı ne kadar, kaymakamı kim atar tüm detayları ile sizler için derledik!

Kaymakam ülkemizde saygınlığı olan ilçe yönetiminde yer alan kişidir. Kaymakamlar doğrudan valilik ve devlete bağlı olarak görev yapmaktadır. Kaymakamlık görevini yapacak kişilerin seçilmesi çok önemlidir.

Kaymakam olmak isteyenler her zaman güncel kaynak ve kurum duyurularını takip etmesi gerekir. Kaymakamlık mesleğini yapacak olan kişilerin bu meslek şartlarını yerine getirmesi ve özelliklerini taşıması ise çok önemlidir. Kaymakamlık çok fazla görev ve sorumluluğu içinde barındıran bir meslek olduğu için seçerken iyi düşünülmesi gerekir. Bu içerik de kaymakama dair her bilgiye ulaşmak mümkündür. Kaymakamlık hakkında merak edilen ve bilinmeyen her şey mevcuttur.

​Kaymakam Nedir?

Türkiye'de kaymakam olmak bir yönetici pozisyonunda olmak demektir. Valilikler de ve ilçelerde en üst düzeyde görev yapan kişilere kaymakam denir. Kaymakamlar, ilçelerin hizmetlerinden sorumlu olan kişilerdir. Kaymakamlar valiye doğrudan bağlı bir şekilde çalışmaktadır. Kaymakamlar, yasaları uygulamak, kamu düzenini sağlamak ve hükümet politikalarını yerine getiren kişidir. Kaymakamlara yerel yönetimler de bağlı bir şekilde çalışmaktadır.

Kaymakamlar ilçe halkının refahını, ekonomik ve kültürel gelişimini denetleyen kişidir. Kaymakam Nedir? sorusunun cevabı vatandaşlar arasında bir köprü görevi gören memurdur diye tanımlanabilir. Aynı zamanda kaymakamlar güvenlik güçleri ve adlı makamlar ile birlikte çalışmaktadır. Kısaca tanımlayacak olursak kaymakamı vatandaşlar ve kamu yararı için görev yapan ve katkı sağlayan kişidir. Kaymakamın ilçede çok fazla görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukları eksiksiz, adaletli bir şekilde yerine getiren, devlet adına yardımda bulunan kişiye kaymakam denir. Kaymakamlık donanımlı ve liyakat sahibi kişilerin yapabileceği bir meslek grubudur.

Kaymakam Nasıl Olunur?

Kaymakam yerel olarak devlet temsilcisi olarak görev yapan kişi olarak bilinmektedir. Kaymakam olabilmek için belirli kriterlere sahip olmak gerekir. Kaymakam nasıl olunur? sorusunu için öncelikle yapılması gereken bazı noktalar vardır. Tüm bunlar yapıldığı takdirde kaymakam olunabilir. Bunlar;

1- Kaymakam olmak için öncelikle lisans mezunu olmanız gerekmektedir. Üniversitelerin hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler gibi lisans bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor.

2- Kaymakam olmak isteyenler için bir diğer adım ise kamu personel seçme sınavına girmektir. Bu sınav kamu için memur seçmede kullanılır. Kamu personel seçme sınavına girip başarılı olmanız kaymakamlık için bir adımdır.

3- Kaymakam olmak için bir diğer nokta ise kamu personel sınavları sonrası kaymakamlık sınavına girmektir. Kaymakamlık sınavı atanabilmek için bir adımdır. Bu sınavda genel yetenek, genel kültür, ülke ekonomisi ve siyasi konular yer alır.

4- Kaymakamlık sınavını başarı ile tamamlayanlar mülakat sürecine başlarlar. Bu süreç sizi kaymakam olma yoluna bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu süreçte kişilik, liderlik ve mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapılır. Aynı zamanda mülakatı başarı ile tamamlamak gerekir.

5- Yukarıda geçen süreç ve adımların hepsini başarı ile tamamlayan kişiler İçişleri bakanlığı tarafından atanır. Atanmaya hak kazanan kaymakamlar ilçelerde göreve başlayarak kaymakam olabilir.

Genel olarak kaymakam olma süresi su şekildedir;

Kaymakam olacak vatandaşlar, 4 yıllık lisans eğitimin ardından sınava girerler. Bu sınavdan sonra onları 3 yıllık kurs ve staj dönemi bekler. Kaymakamlık kursu ve staj sürecini tamamlayan Kaymakam olabilir. Kaymakam olabilme süresi ise ortalama olarak 7 ila 10 yıl arasında deg

Kaymakam Ne İş Yapar?

Kaymakamlık görev ve sorumlulukları fazla olan bir memurluktur. Kaymakam ilçe yönetiminde söz sahibi olan en kıdemli kişidir. Bu nedenle kaymakamların görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Kaymakam ne iş yapar? sırası ile aşağıda yer almaktadır;

1- Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak kaymakamın en önemli görevidir. Bu nedenle kaymakam polis, jandarma ve diğer güvenlik birimleri ile birlikte çalışmaktadır.

2- Kaymakam, ilçe sınırları içinde kamu hizmetlerini düzenlemekle sorumludur. Örneğin belediye faaliyetleri, vergi toplamak ve denetim yapmak gibi.

3- Kaymakam, ilçede yürürlükte olan yasaların uygulanmasını takip eder. Buna örnek verecek olursak hukuki süreç takibi ve mahkeme kararlarının uygulanması gibi.

4- Kaymakamın bir diğer işi ise sosyal hizmet çalışmalarını koordine etmektir. Kaymakam ilçede sağlık, eğitim ve sosyal yardımları düzenlemekle görevlidir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek bu görevlerin başında yer almaktadır.

5- Kaymakamın görevleri arasında ilçenin fiziki planlaması da yer almaktadır. Örneğin bu planlama kapsamında imar düzenlemesi, altyapı projeleri ve çevre düzenlemesi ve korunması gelir.

6- Kaymakamlar ilçelerde bulunan tüm resmi ve yarı resmi kurumları denetleme de görev yapar.

7- Kaymakamın bir diğer görevi ise valinin vermiş olduğu tüm görevleri yerine getirmektir. Kaymakam valinin tüm talimatlarını yerine getirir. Vali adına ilçenin yönetim ve idaresini sağlamak kaymakam görevidir.

8- Kaymakam halkın sorunlarını dinlemek, çözüm sunmak ve proje geliştirmek ile sorumludur.

9- Kaymakam aynı zamanda belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara danışmanlık yapar. İlçe halkının refahını sağlamak kaymakamın görevidir.

10- Kaymakam ilçe içerisinde halkın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevlidir. Yine ilçenin gelişip kalkmasından sorumlu olan kişi de kaymakamdır. Belediye başkanları seçimle iş başına gelen yerel yöneticilerdir.

Kaymakam Olma Şartları Nelerdir?

Ülkemizde kaymakam olabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Kaymakam olma şartları her ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'de kaymakam olma şartları ise çok zorlayıcı değildir. Bu şartlar genel anlamda ise aşağıda yer almaktadır;

1- Öncelikle kaymakam olabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir.

2- En az dört yıllık bir lisans eğitimi almış olmak gerekir. Kısaca üniversite mezunu olmanız gerekir.

3- Kamu personel seçme sınavına girmek ve kazanmak gerekir. Bununla birlikte Kaymakamlık sınavını kazanmak şarttır.

4- Sağlık durumu kaymakamlık görevi için uygun olmak gerekir.

5- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak ya da askerlik ile bağının hiçbir şekilde bulunmaması gerekmektedir.

6- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi güvenlik kontrolünden sorumsuz geçmek gerekmektedir.

7- Kaymakamlık ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler de belirtilen tüm şartları taşımak kaymakam olmak için yeterlidir.

Kaymakam Kararnamesi Nedir?

Kaymakamlar için özel olarak çıkarılan kaymakam Kararnamesi nedir? Kaymakamın atama veya görev yerinin değiştirilmesi için hazırlanan vali tarafından onaylanan resmi karardır. Kaymakamlar, ilçelerde valinin temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Görevleri ise kendi sorumluluklarını yerine getirmektir. Kaymakamlık kararnamesi valilik tarafından değerlendirme sonucunda ortaya çıkar. Kararnameler Kaymakamın görev yaptığı ildeki valilik tarafından değişiklik gösterebilir.

Valilik kaymakamların deneyimleri, performansları göz önünde bulundurarak atama veya görev yeri kararı alabilir. Kaymakam Kararnamesi ihtiyaç değerlendirmesi doğrultusunda da gerçekleşebilir. Kaymakam Kararnamesi genellikle belirli sürelerde yayınlanır. Örneğin yıllık ya da iki yılda bir gibi. Kaymakam Kararnamesi içeriğinde şunlar yer alır;

1- Kaymakamın görev yeri ve Kaymakamların isimleri

2- Kaymakamın atanma tarihi

3- Kaymakamın mevcut görev süresi

4- Kaymakamın görev yapacağı ilçe değişikliği

5- Kaymakamın neden görev yeri değiştirmesi yapıldığı gibi konular kararnamede yer alır.

Kaymakam Kararnamesi içeriğinde kaymakam ataması kriterleri ise aşağıdaki gibidir;

1- Kaymakam performans durumu

2- Kaymakamların deneyimleri

3- Kaymakamların eğitim ve öğretim durumları

4- Son olarak ise kaymakamların kendi tercih sıralaması bu atamalarda kriter oluşturur.

Rüyada Kaymakam Görmek Ne Demek?

İnsanlar rüyalarında farklı şeyler görebilmektedir. Rüyada Kaymakam Görmek genellikle güç, otorite veya liderlik vurgusu olan bir semboldür. Kaymakam yerel düzeyde en yetkili yönetici olarak görev yapar. Rüyalarda kaymakam görmenin anlamı rüyayı gören kişi ve hayatına göre değişiklik gösterebilir.

Rüyada Kaymakam Görmek genel olarak kişinin toplumda veya iş hayatında çok sorumluluk alması olarak yorumlanır. Bu kişiler gerçek hayatta fazla lider ruhlu olup çok sorumluluk sahibi olan kişilerdir. Rüyada özellikle kaymakamdan talimat almak size rehberlik edecek kişilerin bulunduğu anlamına gelir.

Aynı zamanda rüyada Kaymakam Görmek kişinin iş hayatında yükselmek istemesi olarak da yorumlanabilir. Bu kişiler genellikle temsilci olmak ve yetki sahibi olmak isteyen kişilerdir. Rüya sahibi bu vasıflarının farkında olan kişidir. Güçlü bir karakteri vardır. Diğer bir yandan bir kişi rüyasında kaymakam gördüyse gerçek hayatta kaymakam ile etkileşim kurmuş olabilir. Bu kişiler kaymakam ile çalışmak isteyebilir, ona hayranlık duyabilir.

Bu özellikler kişilerin bu tarz rüya girmelerine olanak sağlar. Rüyada Kaymakam gören kişilerin birçoğu genellikle kurallara uyma ihtiyacı duyan kişilerdir. Bu kişiler gerçek hayatta son derece disiplinli ve düzenli çalışan kişilerdir. Hayatlarında oluşan düzensizlik sonucu sembolik olarak böyle rüyalar görebilir.

Kısaca rüyada Kaymakam Görmek aslında gerçek hayatta varolan sembollerin rüyaya yansıması olarak yorumlanır. Rüya sahibi kişilerin iş yaşantısı özellikle hırslı ve lider ruhlu kişiler ise iktidar sahibini görebilir. Rüyanın detayı, anlamı ve yorumu kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ayrıca her rüya ve sembol herkes için aynı anlamı taşımak zorunda değildir.

Kaymakamı Kim Atar?

Kaymakam atamaları da her ülkede değişiklik gösteren bir başka konudur. Bizim ülkemizde kaymakamı kim Atar? sorusunun cevabı İçişleri bakanlığı tarafından yapılır. Kaymakam vali yardımcısı olarak da tanımlanabilir. Kaymakam atamaları genellikle İçişleri bakanlığı tarafından yapılsa da kaymakam görev yerini bakanlıklar takip eder. Kaymakam atamaları genellikle merkezi bir süreçle gerçekleşir. Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre de yetkililer süreci yönetmektedir.

Ataması yapılan kaymakamların bağlı olduğu iller kapsamında valilikler bazı yönetmelik ve kararname sunabilir. Bu kararnameler atama sonucu kaymakamlığa ulaştırılır.

Kaymakamların görev süreleri genellikle birkaç yıl olarak belirlenir. Görev süreleri sonunda yeniden atama veya başka göreve atanma olasılıkları olan bir meslek grubudur. Kaymakamlık atamaları belirlenen yönetmelik ve mevzuata uygun yapılır. Bu mevzuatlar ve yönetmelikler değişiklik gösterebilir.

Kısaca kaymakamı Kim Atar cevabı; Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetir. Vali ve kaymakamı İçişleri Bakanlığı Bakanlar Kurulu'na önerir. Cumhurbaşkanı da uygun olan kişiyi vali veya kaymakam olarak seçer, göreve alır.

Kaymakama Nasıl Hitap Edilir?

Sosyal yaşantımızda karşılaştığımız saygınlığı olan kişilere hitap şeklimiz çok önemlidir. Kaymakama nasıl hitap edilir? Sorusu ise pek çok kurum ve kişi tarafından merak edilir. Kaymakama hitap etmek için "Sayın kaymakam" hitabı uygundur. Örneğin Sayın kaymakam size bir soru sormak istiyorum gibi. Sayın hitabı kaymakam makamı için uygun bir ifade şeklidir. Sayın kaymakam ifadesi resmi bir makama hitap ettiğiniz için saygı ve nezaketi gösterir. Kaymakam ile bu şekilde iletişim kurmanız gerekmektedir.

Sayın ifadesinin yanı sıra " Değerli kaymakam bey", "Saygıdeğer kaymakamım" ifadeleri de kaymakama olan hitap şekilleri arasında yer alır. Gerek kaymakama gerekse diğer kamu yöneticilerine karşı her zaman saygılı ve nezaketli davranıp konuşmalıyız.

Kaymakam Olmak İçin Hangi Bölümler Okunmalı?

Türkiye'de kaymakam olmak için belirli eğitimleri almak gerekir. Kaymakam olmak için hangi bölümler okunmalı? Sorusu çok sorulmaktadır. Kaymakam olmak için Türkiye'de genellikle şu bölümlerin okunması gerekir;

1- Kamu yönetimi bölümü

2- Uluslararası ilişkiler bölümü

3- Siyaset Bilimi bölümü

4- İktisat bilimi bölümü

5- İşletme bölümü gibi idari bilimler fakültesi mezunu olmak gerekir.

Kaymakam olabilmek için ayrıca Türkiye'nin yetiştirme yeri olarak kaymakam kurslarına başvurmak gerekir. Kaymakamlık kurslarını başarı ile tamamlamak çok önemlidir. Kaymakamlık kursları genellikle Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylı üniversiteler ya da Türkiye İçişleri bakanlığı tarafından yapılır. Bu eğitimde kaymakam adaylarına kamu yönetimi, hukuk, maliye, yerel yönetimler, liderlik ve iletişim dersi verilir. Ders ve eğitim içerikleri hep bu konu kapsamında ağırlık verir.

Kaymakam olabilmek için ayrıca her adayın kendini sürekli olarak geliştirmesi ve yetiştirmesi çok önemlidir. Kaymakamlık, devlet memurluğu kapsamında yer alan bir meslek grubudur. Kaymakam olabilmek için istenilen bölümlerin okunmasının yanı sıra adayların mezun olmak dışında yapması gerekenler vardır. Bunların başında kaymakam adaylarının ülkeye özgü bilgi sahibi olması gerekir.

Kaymakam Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Her meslek grubunda olduğu gibi kaymakamlık içinde yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Kaymakam olmak için şartlar genel olarak ayrılmıştır. Kaymakam olabilmek için genel şartları sağlayan kişilerin özel mesleki şartları da yerine getirmesi gerekmektedir. Genel şartlar dışında yer alanlar ise aşağıda belirtilmiştir;

1- Kaymakam olmak isteyen kişilerin özgüvenli, lider ruhlu ve sorun çözücü bir kişiliğe sahip olması gerekir. Çünkü kaymakam seçilirken mülakatlar da liyakat ve liderlik vasıfları aranmaktadır.

2- Kaymakam adaylarının kamu hizmetine engel olabilecek bir suç kaydı bulunmaması gerekir. Bu şart özellikle çok eleyici bir niteliğe sahiptir. Bu meslek gruplarında yapılan suç kaydı birinci derecede yakınlarına da yapılmaktadır

3- Kaymakam olmak isteyen adayların özellikle 30 yaşını doldurmuş olmaması gerekir. Bu kriter ülkemizde pek çok meslek grubu dahilinde bir şart olarak kabul edilir.

4- Kaymakam olma şartlarından birisi de staj yapma zorunluluğudur. Kaymakam adayları atamadan önce belirli bir staj süresinden geçmek zorundadır. Bu staj süresi genellikle 1 ya da 2 yıl olarak belirlenmiştir. Staj süresi boyunca adaylar, kaymakamlık birimlerinde görev alır. Burada işleyişi öğrenir kısaca eğitimini tamamlamış olur.

5- Kaymakam olabilme şartlarından bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği bir eğitime girmeleridir. Kaymakamlık için adaylar bu eğitim süreci boyunca bilgi ve beceri kazanmak zorundadır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar kaymakamlık için bir şartı daha yerine getirmiş olur.

Kaymakam olmak için gerekli şartları yerine getirenler uzun bir süreçten geçmiş olmaktadır. Her yıl sınırlı sayıda kaymakam göreve alınır. Bu alım süreci ise çok hassas ve titiz bir şekilde gerçekleşir. Kaymakam olma şartları ve alım süreçleri de ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Bu nedenl kaymakam olmak isteyenlerin güncel olarak süreci takip etmesi gerekir. Kaymakamlık olma şartları ve koşulları her yıl değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kaymakam olmak isteyenler ilgili kurumları düzenli bir şekilde takip etmelidir.

Kaymakamlık mesleği hakkında genel ve kapsamlı bilgiler;

Kaymakamlık mesleğini yapmak isteyenlerin göreve başlamadan önce mutlaka bilmesi gereken bazı bilgiler vardır. Kaymakam idari sorumlu olarak görev yaptığı ilçede güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, ulaşım alanlarında sorumluluk taşır. Kaymakamlık mesleği son derece etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmelidir. Halkın sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak kaymakam görevleri arasında yer alır. İlçede gerçekleşen olayları takip etmek de diğer görevi arasındadır. Seçimlerin düzenli ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamak da kaymakam görevleri arasında yer alır.

Kaymakam görev yaptığı süre boyunca bağlı olduğu ilçenin sosyal ve ekonomik alanda gelişmesini sağlamak zorundadır. İlçe gelişmesine katkıda bulunmak kaymakam görevleri arasında yer alır. Kaymakamlar görev yaptıkları ilçelerin yerel yönetici konumunda olduğu için tüm hizmetlere erişimi vardır. Kaymakamlık mesleği kamu yönetimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılır.

Kaymakamlık hakkında genel bilgiler;

1- Kaymakamlar genellikle görevlerine kesin olmamakla beraber 35-45 yaşlarında göreve başlarlar.

2- Kaymakamların girdiği alan sınavlarının başında Kaymakam Adayları Sınavları (KAS) sınavı bulunur.

​​​​​​3- Görevlerini başarılı bir şekilde yerine getiren kaymakamlar zaman içinde performanslarına göre bazı yerlerde görev alabilir. Bu yerler; valilik, bakanlık ya da üst düzey yönetim pozisyonlarıdır.

4- Kaymakamlar ilçe de tüm birimler ile ortak çalışan tek meslek grubudur.

5- Kaymakamlar , doğal afetler, acil durumlar veya kriz durumunda etkin bir şekilde görev alır. Halkın güvenliğinden sorumlu olan kişilerdir.

6- Kaymakamlar belli bir hukuki yetkiye sahip kişilerdir. Örneğin adlı idare, kolluk kuvvetleri ile işbirliği ve yürütme organı kararlarını uygulamak gibi.

7- Kaymakamların görev yaptığı süre boyunca büründüğü rol çok önemlidir. Kamu hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek kaymakamlık kurumunun en önemli görevidir.

8- Kaymakamlar ilçe idare kurulunu çok iyi yönetmek zorundadır.

9- Staj dönemleri aşağıda belirttiğimiz sürelerde tamamlanmaktadır. Kaymakamlık stajı hakkında detaylı bilgiye link üzerinden erişebilirsiniz. Kaymakam adayları staj döneminde yaklaşık 17 bin TL maaş almaktadır. Staj evresini tamamlayan Kaymakam adayları ise yaklaşık 32 bin TL maaş almaktadır.

10- Diğer meslek gruplarında olduğu gibi Kaymakamlık da da yükselme olur. Kaymakamlar valiliğe terfi edebilir. Kamu kurumlarında genel müdürlük, müsteşarlık gibi üst kademe görevlere de atanabilirler.