İcra Borcu Olanlar Çok Sevinecek! Yeni Karar Açıklandı! Yeni Dönem Bakın Nasıl Olacak

İcra Borcu Olanlar Çok Sevinecek! Yeni Karar Açıklandı! Yeni Dönem Bakın Nasıl Olacak
İcra borcu olanlara yeni bir müjde verildi ve yeni açıklamalar neticesinde haciz ve icrada yeniden başlatıldığı bilgisi paylaşıldı

İcra borcu olanlara yeni bir müjde verildi ve yeni açıklamalar neticesinde haciz ve icrada yeniden başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni yasal düzenleme neticesinde aile ve bireylere ait kişisel eşyalar yani ailenin ortak kullanımı için kullanılan tüm ev eşyaları artık haciz konusunda bulunmayacak. Bunun yanı sıra icra takibine konu olan alacağın miktarını çok aşacak şekilde haciz işleminin yapılması da yasaklanmış oldu.

Barınma ihtiyacını gidermek için kullanılan konut olan yerlerde haciz işlemlerinin uygulanabilmesi için mutlaka icra mahkemesinin kararının gösterilmesi gerekecek. Bu konuda icra mahkemesini herhangi bir şekilde kararı yok ise konutlarda haciz uygulaması işlemi uygulanamayacak. Bu düzenlemedeki temel amaç ise borçlu olan kişinin ve ailesinin hayatını idame ettirebilmeleri için gerekli olabilecek temel ihtiyaçlarını karşılaması ve insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan eşyaların korunmasını sağlamak.

Ev Eşyaları Artık İcra Mahkemesi Kararıyla Haciz Edilebilecek

Türkiye Büyük millet meclisi Adalet komisyonunda görüşülen ve neticesinde kabul edilen icra ve iflas kanunu ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair görüşülen kanun teklifleri yargıda yeni bir düzenleme içerisine girdi. Bu konu kapsamındaki teklifle birlikte icra ve iflas kanununa göre konut da haciz başlıklı ayrıntılı bir madde düzenlendi. Bu kapsam dahilinde icra müdürü haciz yapılması istenen yerin yaşam alanı yani konut olması durumunda bu yerlerde herhangi bir şekilde acil haciz yapılmasına karar verebilecek fakat bu kararı mutlaka icra mahkemesinin onayına sunmak zorunda kalacak.

İcra mahkemesi ise konu olan bu dosyanın en geç 3 gün içerisinde incelenmesi sonucunda bahsi geçen konutta icra kararını kesin olarak onaylayabilecek. Onayın hemen ardından icra dairesi haciz işlemlerini bu yol ile başlatabilecek. Bu düzenlemenin amacı ise borçlu ve ailesinin konutlarında yapılacak olan hacizi önlemek ve insanların temel ihtiyacı olan barınma ihtiyaçlarından mahrum bırakılmama olacak. Türkiye Büyük millet Meclisi’nde Adalet komisyonunda kabul edilmiş olan icra ve iflas kanunu ile ilgili olan kanunlardaki değişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifi yargıda yepyeni bir düzenleme içerisine girmiş durumda.