Bu mevzuat mahkemeler tarafından da anlaşılamıyor! Farklı mahkeme kararları kafa karıştırıyor..

Bu mevzuat mahkemeler tarafından da anlaşılamıyor! Farklı mahkeme kararları kafa karıştırıyor..
Danıştay 2. Dairesi, bir polis memuruna yönelik yapılan disiplin soruşturması sonucunda "mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" suçunu işlediği

Danıştay 2. Dairesi, bir polis memurunun Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda belirli sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak veya mal varlığındaki değişiklikleri bir ay içinde bildirmemek suçlamalarıyla suçlandığını açıkladı. Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılan memur, Danıştay'a başvurarak bu kararı iptal etmeye çalıştı. Danıştay 2. Dairesi, yapılan davada kararını vererek bu cezanın yasal olduğuna karar verdi.

Danıştay 2. Dairesi, bir polis memurunun görev yaptığı dönemde mal bildiriminde bulunmamak ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak veya mal varlığında meydana gelen değişikliği bildirmemek fiilini işlemesi nedeniyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına karar verilen davada, davacının aracını sattığı tarihten itibaren bir ay içinde mal varlığındaki değişiklikle ilgili bildirimde bulunmamasının tespit edildiği belirtilmiştir.

İLK MAHKEME: İHTAR YOKSA CEZA DA YOK

bu-mevzuat-mahkemeler-tarafindan-da-anlasilamiyor-farkli-mahkeme-kararlari-kafa-karistiriyor-1

Davacının mal bildiriminde bulunmadığı tespit edilmesi sonrasında davalı idare tarafından 3628 sayılı Kanun'un 6 ve 10. maddesi hükümleri uyarınca ihtar edilmesi gerektiği, ancak ihtar yapılmadan disiplin cezası ile tecziye edildiği belirtilmiştir. Davacının mazereti olup olmadığına dair araştırma yapılmadan ve ihtar süreci işletilmeden verilen cezanın hukuka uygun olmadığına hükmedilmiştir.

2. DAİRE: FİİLİNİN SÜBUT BULUP BULMADIĞI DEĞERLENDİRİLMELİ

Bahsi geçen Kanun'da, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma ve haksız mal edinme gibi suçların manevi unsurlarının göz önünde bulundurularak, hapis cezası gibi özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar öngörülmüştür. Ayrıca, Kanun'un belirlediği süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlar için ihtar edilerek bildirim yapmaları istenmiş, ancak ihtara rağmen bildirim yapılmaması durumunda da hapis cezası verileceği öngörülmüştür.