Vergi dilimi, giyim yardımı ve bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesi zor

Vergi dilimi, giyim yardımı ve bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesi zor
Memurların toplu sözleşme masasında hükümetten talepleri olan Vergi dilimi, giyim yardımı ve bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesi zor gibi. İşte detaylar..

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının netlik kazanacağı 7.dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarına dair yada genele dair herhangi bir kazanım henüz açıklanmış değil.

Masada memurları temsil eden memur sen toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan evvel hükümetten bir çok talepleri olduklarını duyurmuştu. Sendikanın talepleri arasında Vergi dilimi, giyim yardımı ve bayram ikramiyesi gibi talepler bulunuyor. Peki bu taleplerin hayata geçmesi olası mı? Hükümetten yeşil ışık var mı? Yenişafak Gazetesi'den Ahmet Ünlü yazdı.

Kamu görevlilerinin tamamına giyecek yardımı verilmesi isteniyor

Toplu sözleşme teklifinin 71’inci maddesinde kamu görevlilerinin tamamına giyecek yardımı ödenmesi talep ediliyor. Buna göre teklifin Giyecek Yardımı ödeneği başlıklı 71’inci maddesinde; “Kamu görevlilerine, a) 2024 yılı için 3.000 TL, b) 2025 yılı için 4.000 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. Bu ödenek, her iki yılın da Şubat ayı aylıklarıyla birlikte ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen ödeneğin verilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya diğer personel kanunlarına göre verilmesi gereken giyecek yardımları ile kurumların özel mevzuatları ve dahil oldukları hizmet kolu toplu sözleşmesi gereğince verilmesi gereken giyecek yardımlarından yararlanmaya engel teşkil etmez.

Giyecek yardımından ilgili mevzuatı kapsamında ayni olarak yararlandırılmasına karar verilen personel için ödenecek giyim yardımı ödeneği; bu yardımdan yılda bir kez yararlanması gerekenler için 6.000 TL’den, yazlık-kışlık şeklinde yılda iki kez yararlanması gerekenler için 8.000 TL’den fazla olamaz ve bu şekilde ayni olarak giyecek yardımından yararlanacaklar için ilgili Bakanlıkça/kurumca ayrıca birim fiyat tespiti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen tutarlar, 2025 yılı için %20 artırımlı uygulanır. (görev gereği giyilmesi gereken üniforma, iş elbisesi ve benzeri zorunlu kıyafetlerin ayni olarak yapılması esas olup bu maddenin kapsamında değildir.) Giyecek yardımından sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar dahilinde faydalandırılır” ifadesine yer verilmiştir.

-Bu talep makul olmakla birlikte mevcut konjonktürde hayata geçirilmesi oldukça zordur.

Kamu görevlilerine dini bayram ikramiyesi verilmesi isteniyor

Toplu sözleşme teklifinin 72’nci maddesinde kamu görevlilerinin tamamına dini bayram ikramiyesi ödenmesi talep ediliyor. Buna göre teklifin Dini Bayram İkramiyesi başlıklı 72’nci maddesinde; “Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi net olarak ödenir” ifadesine yer verilmiştir.

Teklife göre dini bayramlarda 9500*0,509796 = 4.843,062 *2 = 9.686,12 TL ödeme yapılması talep ediliyor.

-Emeklilere yapılan bayram ikramiyesine benzer bir talep içermekte olup, bu talebin yerine getirilmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyoruz.

Kamu görevlilerinin gelir vergisi oranının yüzde 15’ten fazla olmaması isteniyor

Toplu sözleşme teklifinin 73’üncü maddesinde kamu görevlilerinin gelir vergisi oranının yüzde 15’ten fazla olmaması talep ediliyor. Buna göre teklifin Maaş/Gelir Kaybı Tazmini/Gelir Vergisinin %15’ini Aşan Kısmının Kamu İşverenince Ödenmesi başlıklı 73’üncü maddesinde; “Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına esas oranın %15’i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin ücret veya aylık ile birlikte ayrıca ödenir. Kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu taban aylık tutarının tamamı gelir vergisinden muaf tutulur” ifadesine yer verilmiştir.

Asgari ücretten gelir vergisinin kaldırılması sonrasında hem işçiler için hem de memurlar için gelir vergisi oranının sabitlenmesi talebi ağırlık kazanmaya başlamıştır.

-Bu talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Sonuç olarak kamu görevlilerinin mali olarak içinde bulunduğu durumun çok da iyi olmadığını açıklamaya gerek yoktur diye düşünüyoruz. Ancak ülke olarak ciddi bir ekonomik sıkıntıdan geçtiğimizi dikkate aldığımızda yukarıda belirtmiş olduğumuz bazı taleplerin hayata geçirilmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyoruz.

Ahmet Ünlü / Yenişafak