Toplu sözleşmeden MEB' de ki o personele ek zam çıktı

Toplu sözleşmeden MEB' de ki o personele ek zam çıktı

Toplu sözleşmeden İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte-enstitü-yüksekokul sekreteri gibi kadrolarda bulunanların özel hizmet tazminatlarına ek zam kararı çıktı.

Hükümet ile Memurlar arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde genel zam konusunda anlaşmazlık çıksa da, hizmet kollarında mutabakat sağlandı.

Memur Sen yetkili sendika olarak mutabakat metnini imzaladı. İmzalanan mutabakat metninde şube müdürü, müdür yardımcısı, ilçe müdürü gibi pozisyonlarda görev yapan yönetici ve memurların özel hizmet tazminatı artırıldı. Buna göre; il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte-enstitü-yüksekokul sekreteri gibi kadrolarda bulunanların özel hizmet tazminatlarında toplu görüşmeler sonucunda, yüzde 20 oranında artış yaşandı.

Mutabakata varılan bu madde ile birlikte adı geçen pozisyonlardaki memurların maaşlarına yaklaşık 2,85 zam gelecek. Şube müdürü ve listede yer alan memurların tazminat hesaplaması en yüksek devlet memuru aylığı üzerinde yapılıyor.
Tazminatlarda esas alınan en yüksek devlet memuru aylığı hesaplanırken kullanılan formül şöyle: (8000+1500)x(Aylık katsayısı)

En yüksek devlet memuru aylığı, hesaplama formülü ile 4.843 TL olarak oluyor. Yukarıda adı geçen birimlerde görev yapan şube müdürleri ve diğer görevlilere ödenen tazminat hesaplandığında, bu aylığın %20'sine denk gelen 970 TL civarında bir artış olması bekleniyor. Yapılan bu zamla birlikte uygulamanın başlayacağı 2024 Ocak ayında bu tazminatın yaklaşık 1350 TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu da şube müdürleri, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve tazminattan yararlanan diğer görevlilerin mevcut maaşının yüzde 2.85'ine denk gelen bir artış anlamına geliyor.