Milyonları yakından ilgilendiriyor! İlk taksit ödemeleri için son gün

Milyonları yakından ilgilendiriyor! İlk taksit ödemeleri için son gün
2023 yılına özel olarak ikinci kez ödenen MTV'de İlk taksit ödemeleri için son gün bugün

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ve 2023 yılına özel olarak ikinci kez ödenen MTV'lerin İlk taksit ödemeleri için son gün bugün.

Milyonları yakından ilgilendiriyor! İlk taksit ödemeleri için son gün,

Yeniden yapılandırma olarak da bilinen ve geçtiğimiz aylarda meclisten geçen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son gün bugün

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi bugün sona eriyor.31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırılmıştı.

Ek MTV ödemeyen araç satışı yapamıyor

Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek. Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "7456 Sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

Deprem bölgesinde ki araçlar Ek MTV'den muaf

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

Yenişafak