Borcu olanlara sevindirici haber geldi: Borçlar yapılandırılabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Borcu olanlara sevindirici haber geldi: Borçlar yapılandırılabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması imkanını getiren kanunu Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılandırma sayesinde, ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı Yİ-ÜFE oranında güncellenerek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yapılandırma ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borç ödenebilecek.

Ayrıca, vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinecek, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinecek, ihtilaflar sulh yoluyla sonlandırılacak ve vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması sağlanacak. Yapılandırma başvuruları 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek ve mükellefler başvurularını GİB, e-devlet ya da vergi daireleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE BÜYÜK İNDİRİM

borcu-olanlara-sevindirici-haber-geldi-borclar-yapilandirilabilecek-resmi-gazetede-yayimlandi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı kanun tebliği ile vatandaşların kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı getirildi. Yapılandırma kapsamında, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçun ödenmesi sağlandı. Ayrıca vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, dava konusu yapılan ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere dair vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması imkanları da sağlandı.

KYK BORCU OLANLARA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Öğrenim ve katkı kredisi alacakları için de yapılandırma sağlanacak ve belirli bir tarihe kadar gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacak ve bu alacaklar terkin edilecek. Mükellefler başvurularını 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi, e-Devlet veya vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yapabilecek.